Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Priorytet migawki Ruch

Priorytet migawki Ruch poruszającego się obiektu można zobrazować na różne sposoby zmieniając czas otwarcia migawki. Można na przykład próbować uchwycić moment ruchu ustawiając krótki czas otwarcia migawki, albo uzyskać ślad obiektu na zdjęciu ustawiając długi czas otwarcia migawki. 1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Priorytet migawki] t wybrana wartość. 2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. Przysłona jest regulowana automatycznie w celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji. Czas otwarcia migawki Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Uwagi • W pozycji [Lampa błys. wył.] nie można wybrać ustawienia [Auto błysk] i [Tryb błysku]. Wybrać je, wysuwając palcami lampę błyskową w górę lub dociskając ją w dół. • Wskaźnik (Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie preselekcji czasu. • Gdy czas otwarcia migawki wynosi co najmniej jedną sekundę, redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.) trwa tyle samo, co czas otwarcia migawki. Podczas wspomnianej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć. • Jeżeli przy wprowadzonych ustawieniach nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, wartość przysłony miga po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Mimo że można zrobić zdjęcie w takim przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień. • Jasność obrazu na monitorze LCD może odbiegać od rzeczywistej jasności zrobionego zdjęcia. z Czas otwarcia migawki Wyszukiwanie Menu Indeks Przy zastosowaniu krótszego czasu otwarcia migawki poruszające się obiekty (biegnąca osoba, samochody, czy kropelki wody morskiej w powietrzu) wyglądają, jakby był nieruchome. Przy zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się obiektu, który nadaje zdjęciu bardziej naturalny i dynamiczny charakter. 54 PL

Priorytet przysłony Uzyskiwanie ostrości lub efektu rozmycia przedmiotów znajdujących się przed i za fotografowanym obiektem. 1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Priorytet przysłony] t wybrana wartość. • Mniejsza liczba F: Obiekt jest ostry, ale przedmioty przed i za obiektem są rozmyte. • Większa liczba F: Zarówno obiekt, jak i pierwszy plan oraz tło są ostre. 2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie w celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji. W trakcie nagrywania filmu wykorzystywana będzie wartość przysłony ustawiona przed rozpoczęciem filmowania. Uwagi Przysłona (liczba F) • W pozycji [Lampa błys. wył.] nie można wybrać ustawienia [Auto błysk] i [Tryb błysku]. Wybrać je, wysuwając palcami lampę błyskową w górę lub dociskając ją w dół. • Jeżeli przy wprowadzonych ustawieniach nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, czas otwarcia migawki miga po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Mimo że można zrobić zdjęcie w takim przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień. • Jasność obrazu na monitorze LCD może odbiegać od rzeczywistej jasności zrobionego zdjęcia. • Podczas filmowania nie można zmieniać przysłony. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks z Przysłona Mniejsza liczba F (otwarcie przysłony) powoduje zmniejszenie zakresu ostrości. Dzięki temu można uzyskać wysoką ostrość obiektu oraz rozmycie przedmiotów znajdujących się zarówno przed, jak i za obiektem. (Głębia ostrości ulegnie zmniejszeniu.) Większa liczba F (zawężenie przysłony) powoduje poszerzenie zakresu ostrości. Dzięki temu można zobrazować na zdjęciu głębię ujęcia. (Głębia ostrości ulegnie zwiększeniu.) 55 PL