Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Tryb pomiaru Wybór

Tryb pomiaru Wybór sposobu pomiaru światła określającego, która część obiektu będzie brana pod uwagę przy pomiarze w celu określenia poziomu ekspozycji. 1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Tryb pomiaru] t wybrany tryb. Uwagi (Wielopunktowy) (Centralny) (Punktowy) Obszar całkowity jest dzielony na wiele podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu jest ustalana na podstawie pomiaru oświetlenia w każdym z tych podobszarów (pomiar wielopunktowy). Dokonywany jest pomiar średniej jasności całego ekranu z uwydatnieniem jego środkowego obszaru (pomiar centralnie wyważony). Pomiar dokonywany jest tylko w punkcie środkowym (pomiar punktowy). Funkcja ta jest przydatna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje duży kontrast pomiędzy tłem a obiektem. Celownik pomiaru punktowego ustawiony na obiekcie. • W przypadku wyboru opcji [Wielopunktowy] w pozycji [Tryb pomiaru], nie można użyć funkcji [Wykrywanie twarzy]. • Opcja [Wielopunktowy] jest wybierana w następujących trybach: –Nagrywanie filmów – [Inteligentna auto] – [Wybór sceny] – [Efekt wizualny] – [Dokładny zoom cyfr.] – [Zdjcie z uúmiechem] Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 84 PL

Korekcja błysku Regulacja mocy błysku światła co 1/3 EV w zakresie od –2,0 EV do +2,0 EV. Korekcja błysku zmienia jedynie ilość emitowanego światła podczas błysku. Kompensacja ekspozycji zmienia zarówno ilość emitowanego światła podczas błysku, jak i czas otwarcia migawki oraz przysłonę. 1 Zamocować lampę błyskową i podnieść ją. 2 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Korekcja błysku] t wybrana wartość. Wybór wyższych wartości (w stronę +) powoduje zwiększenie mocy błysku i rozjaśnienie zdjęć. Wybór niższych wartości (w stronę –) powoduje zmniejszenie mocy błysku i przyciemnienie zdjęć. Uwagi • Z funkcji [Korekcja błysku] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach: – [Inteligentna auto] – [Wybór sceny] – [Efekt wizualny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – bez podłączonej lampy błyskowej • Z uwagi na ograniczony strumień dostępnego światła, efekt mocniejszego błysku może nie być zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej. Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, efekt słabszego błysku również może nie być zauważalny. z Wskazówki dotyczące regulacji jasności podczas fotografowania osób Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks • W przypadku nocnych zdjęć portretowych istotne jest, aby optymalnie dobrać jasność osób na ciemnym tle. Jasność osób znajdujących się blisko aparatu można regulować zmieniając natężenie światła lampy błyskowej. • Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej i mimo regulacji pozostaje ciemny, należy przesunąć się w stronę tego obiektu. 85 PL