Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Nast.domyślne

Nast.domyślne Przywracanie w aparacie ustawień fabrycznych. Karta pamięci — narzędzie Formatuj Formatowanie karty pamięci. Numer pliku Wybór sposobu przydzielania obrazom numerów plików. Nazwa katalogu Wybór formatu nazwy folderu. Wybierz kat. fotograf. Wybór folderu zapisu. Nowy katalog Tworzenie nowego folderu. Odz. bazę dan. obr. Naprawa pliku bazy danych obrazów, gdy chodzi o filmy, w przypadku stwierdzenia niezgodności. Wyś. miej. na karcie Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów oraz liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci. Ustawienia Eye-Fi* Ustaw. przesyłania Włączanie funkcji przesyłania danych aparatu w przypadku użycia karty Eye-Fi. * Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży). Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 24 PL

Rejestrowanie zdjęć i filmów W tym rozdziale opisano sposoby rejestrowania zdjęć i filmów przy ustawieniach obowiązujących w momencie zakupu aparatu. W celu doboru właściwych ustawień aparat dokonuje odpowiedniej oceny sytuacji. 1 Wyregulować kąt monitora LCD i chwycić aparat. Zaczyna działać funkcja Rozpoznawanie ujęcia. 2 W przypadku robienia zdjęć, nacisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość na obiekcie, po czym nacisnąć spust migawki do oporu, aby wykonać zdjęcie. W przypadku rejestrowania filmów naciśnięcie przycisku MOVIE uruchamia nagrywanie. Ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE kończy operację nagrywania. Uwaga • Filmy można nagrywać w sposób ciągły maksymalnie przez 29 minut lub do momentu osiągnięcia rozmiaru 2 GB. Czas nagrywania zależy od temperatury otoczenia i od warunków nagrywania. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu z Rozpoznawanie ujęcia - informacje Funkcja Rozpoznawanie ujęcia umożliwia automatyczne rozpoznawanie warunków i rejestrowanie zdjęć bądź filmów przy odpowiednich ustawieniach. Indeks Symbol rozpoznanego ujęcia i pomoc • Aparat rozpoznaje następujące ujęcia: (Nocny widok), (Noc.wid.-statyw), (Nocny portret), (Pod światło), (Portret pod światło), (Portret), (Krajobraz) lub (Makro). Po rozpoznaniu ujęcia na monitorze LCD wyświetlany jest odpowiadający mu symbol oraz informacje pomocnicze. Ciąg dalszy r 25 PL