Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

La det

La det være en passende klarering mellom TV-en og taket og fremspringende deler av veggen som vist under. Enhet: mm 300 100 100 2 Velg veggmonteringsstil. Avstand fra TV-ens bakside fra veggen kan velges som vist under. 2-a Standard montering 2-b Tynn montering Se tabellen i trinn 1. ADVARSEL ˎˎNår 2-b er valgt, er tilgang til bakre terminal begrenset. 2-a 2-b 100 ˎˎSikre god ventilasjon og forhindre oppsamling av smuss eller støv: ˋˋIkke legg TV-en flatt, installer den opp ned, baklengs eller sideveis. ˋˋIkke plasser TV-en på en hylle, teppe, seng eller i et skap. ˋˋIkke dekk til TV-en med en klut, som gardiner, eller med aviser, osv. ˋˋAldri installer TV-en som vist under. Luftsirkulering er blokkert. 3 Monter sokkeladapter ved å bruke skrue (PSW 4x10) på sokkel (20) når du velger 2-a. Vegg Merknad ˎˎHvis du har tenkt å legge kablene i veggen, må du lage et hull i veggen for å føre inn kablene før du starter installasjonen. For å forhindre at kablene klemmes, må du lage et hull i veggen en plass utenfor perimeteret til sokkelen (20) , sokkeladapter og avstandsstykket (20) , avstandsstykket (60) . NO − 7 (NO) −

Se tabellen under om sted for montering av sokkeladapter. Når du velger 2-b, hopper du over dette trinnet. Modellnavn KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Krokplassering a Installere sokkelen på veggen ˎˎBruk fire eller flere skruer av 8 mm diameter eller tilsvarende (medfølger ikke). Sett fire skruer inn i hullene på sokkeladapter Med sokkel (20) (kun 2-a). ˎˎInstaller sokkelen (20) horisontalt på veggen. 2-a 4 Bestem posisjonene til skruene for å installere sokkelen (20) . Se spesifikasjonene på side 12. Når du velger 2-a, kan du bruke hullposisjonene til sokkeladapter . ADVARSEL ˎˎVeggen som TV-en skal monteres på skal kunne støtte en vekt på minst fire ganger TV-ens (Se TV-ens referanseveiledning for vekten til TV-en.). ˎˎBestem styrken til veggen som TV-en skal monteres på. Gjør veggen sterkere ved behov. 2-b − 8 (NO) −