Views
4 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Õhuke

Õhuke paigaldus (2-b) Märkus. ˎˎSeda kinnitusstiili kasutades ei saa te kasutada mõnesid teleri tagaküljel olevaid klemme. Teleri paigaldamine seinale 1 Ühendage vajalikud kaablid teleriga. Ühendage kaablid enne teleri paigaldamist seinale. Pärast teleri paigaldamist ei saa kaableid ühendada. Vaadake teleriga komplektis olevat viitejuhti. Kruvi (+PSW 6 x 20) Rihmaratas Pehme riie Kruvi (+PSW 6 x 20) Vaherõngas (20 mm) Rihm Märkus. ˎˎLaske kaablite vedamine seina seest teha litsentsitud töövõtjal. ˎˎSiduge ühenduskaablid enne teleri seinale paigaldamist omavahel kokku, et vältida nendele astumist. 2 Kinnitage teler aluse külge. ˎˎRihmarataste kohtade määramiseks alusele toetamiseks vaadake lk 8 jaotise „Paigalduskoha valimine” sammus 3 olevat tabelit. ˎˎHoidke telerist kahe käega tugevalt kinni ja toetage teleri tagaküljele kinnitatud rihmarattad ettevaatlikult alusele ning veenduge, et aukude kujud sobivad. ˎˎPärast teleri paigaldamist seinale veenduge, et rihmarattad on tugevalt alusele kinnitunud. 2-a − 10 (EE) −

2-b Paigaldusjärgne kontroll Kontrollige järgmist. ˎˎRihmarattad on tugevalt alusele kinnitunud. ˎˎToite- ja ühenduskaablid ei ole väändunud ega kokku surutud. ˎˎRihm on korralikult pingul. HOIATUS ˎˎVahelduvvoolu toitekaabli jms paigaldamine valesse kohta võib põhjustada lühise tagajärjel elektrilöögi või tulekahju. Teostage paigaldusjärgne kontroll, et tagada ohutus. Muu teave Teleri seinalt eemaldamisel järgige eelpool kirjeldatud paigaldustoimingut vastupidises järjekorras. HOIATUS ˎˎVeenduge, et telerit transpordivad vähemalt kaks inimest. 3 Teleri alumise osa liikumise takistamine. ˎˎTõmmake rihm pingule ja kinnitage tugevalt seina külge. 2-a 2-b HOIATUS ˎˎVeenduge, et telerit eemaldavad vähemalt kaks inimest. EE ˎˎKasutage 5 mm läbimõõduga kruvi või samaväärset (ei kuulu komplekti). Märkus. ˎˎProovige tõmmata teleri alaosa veidi ettepoole, veendumaks, et teler ei liigu ettepoole. Kui teler liigub ettepoole, ei ole see korralikult fikseeritud ja rihm tuleb uuesti tugevalt kinnitada. − 11 (EE) −