Views
5 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Zapewnić odpowiedni

Zapewnić odpowiedni odstęp pomiędzy telewizorem a sufitem i wystającymi elementami, jak pokazano poniżej. Jednostka: mm 300 100 100 2 Wybierz sposób montażu na ścianie. Odległość tylnej części telewizora do ściany można wybrać, jak pokazano poniżej. 2-a Standardowy montaż 2-b Płaski montaż Patrz tabela w kroku 1. OSTRZEŻENIE ˎˎGdy wybrany zostanie wariant 2-b, dostęp do panelu tylnego będzie ograniczony. 2-a 2-b 100 ˎˎAby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu lub brudu: ˋˋNie umieszczać telewizora płasko ani nie montować spodem do tyłu, ekranem do ściany lub z boku. ˋˋNie umieszczać telewizora na półce, dywanie, łóżku lub w szafce. ˋˋNie zakrywać telewizora tkaninami, takimi jak zasłony, ani innymi przedmiotami, takimi jak gazety. ˋˋNie montować telewizora w poniższy sposób. Zablokowana cyrkulacja powietrza. Ściana 3 Zamocuj adapter podstawy za pomocą śruby (PSW 4x10) do podstawy (20) w przypadku wybrania wariantu 2-a. PL Uwaga ˎˎJeśli kable mają być prowadzone w ścianie, wykonać otwór na kable w ścianie przed rozpoczęciem montażu. Aby zapobiec zaciśnięciu kabli, otwór w ścianie powinien zostać wykonany poza zewnętrznym obwodem podstawy (20) , adapter podstawy i podkładki dystansowej (20) , podkładki dystansowej (60) . − 7 (PL) −

Zapoznaj się z poniższą tabelą w celu sprawdzenia położenia montażu adaptera podstawy. W przypadku wybrania wariantu 2-b należy pominąć ten krok. Nazwa modelu KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Położenie haka a Montaż podstawy do ściany ˎˎUżyć czterech lub więcej śrub o średnicy 8 mm lub odpowiedników (niedostarczone). Wkręć cztery śruby w otwory adaptera podstawy z podstawą (20) (tylko 2-a). ˎˎZamontować podstawę (20) poziomo na ścianie. 2-a 2-b 4 Określić położenia śrub do montażu podstawy (20) . Patrz specyfikacja na stronie 12. W przypadku wybrania wariantu 2-a należy użyć pozycji otworów dla adaptera podstawy . OSTRZEŻENIE ˎˎŚciana, na której ma zostać zamontowany telewizor, musi być w stanie unieść ciężar co najmniej czterokrotnie większy od ciężaru telewizora. (Ciężar telewizora jest podany w jego instrukcji). ˎˎOkreślić nośność ściany, na której ma zostać zamontowany telewizor. W razie potrzeby odpowiednio wzmocnić ścianę. − 8 (PL) −