Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Ärge paigaldage

Ärge paigaldage seinakinnitust seinale, kus teleri nurgad või küljed eenduvad seinast. Ärge paigaldage seinakinnitust seinale, nt piilarile, kus teleri nurgad või küljed eenduvad seinast. Teleri eenduva nurga või külje vastu põrkumine võib tekitada vigastusi või varalist kahju. Ärge paigaldage telerit õhukonditsioneeri alla või selle kohale. Teleri pikaajaline kokkupuude õhukonditsioneerist tuleva õhuvoolu või sellest lekkiva veega võib tekitada tulekahju või elektrilöögi või põhjustada teleri rikke. Paigaldage seinakinnitus tugevalt seinale, järgides käesoleva kasutusjuhendi suuniseid. Kui mõni kruvi on halvasti kinnitatud või kukub välja, võib seinakinnitus kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju. Kasutage seina materjalile vastavaid nõuetekohaseid kruvisid ja paigaldage seinakinnitus tugevalt vähemalt nelja 8 mm läbimõõduga (või samaväärse) kruviga. Veenduge, et kasutate kaasasolevaid kruvisid ja kinnitusdetaile õigesti vastavalt käesoleva kasutusjuhendi suunistele. Kinnitusvahendite asendamisel võib teler kukkuda ja saada kahjustusi või põhjustada kellelegi kehavigastuse. Pange seinakinnitus õigesti kokku vastavalt käesoleva kasutusjuhendi suunistele. Kui mõni kruvi on halvasti kinnitatud või kukub välja, võib teler kukkuda ja tekitada vigastusi või kahjustada telerit. Keerake kruvid tugevalt kinni ettenähtud kohtades. Vastasel korral võib teler kukkuda ja saada kahjustusi või põhjustada kellelegi kehavigastuse. Veenduge, et teler ei saaks paigaldamise ajal põrutada. Põrutuste korral võib teler kukkuda või puruneda. See võib tekitada vigastuse. Paigaldage teler vertikaalsele ja siledale seinale. Vastasel korral võib teler kukkuda ja tekitada vigastuse. Pärast teleri nõuetekohast paigaldamist veenduge, et kaablid on paigaldatud ohutult. Kaablitesse takerdumine võib tekitada vigastuse või kahjustada telerit. Vältige vahelduvvoolu toitekaabli või ühenduskaabli muljumist. Kui vahelduvvoolu toitekaabel või ühenduskaabel on seinakinnituse ja teleri vahele surutud või neid on jõuga väänatud, võivad kaablisisesed elektrijuhtmed tekitada lühise või põhjustada elektrikatkestuse. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Seinakinnituse seinale kinnitamiseks ettenähtud kruvid ei kuulu komplekti. Kasutage seinakinnituse paigaldamisel seina materjalile ja konstruktsioonile vastavaid kruvisid. − 4 (EE) −

Teleri paigaldamine seinale Paigaldusprotsess on sõltuvalt telerist erinev. Kasutage teleri seinale paigaldamiseks seinale paigaldamise kinnitust SU-WL450. Märkus. ˎˎKui telerile on kinnitatud lauapealne alus, eemaldage enne jätkamist lauapealne alus. Vaadake kiirjuhendit ja järgige lauapealse aluse kinnitamissuuniseid vastupidises järjekorras. ˎˎAsetage teler allapoole suunatud ekraaniga tasasele ja stabiilsele pinnale, mis on kaetud paksu ja pehme riidega, kui kinnitate seinale paigaldamise kinnituse kinnitusdetaile või eemaldate telerilt lauapealset alust, et kaitsta LCD-ekraani pinda kahjustuste eest. ˎˎHoidke eemaldatud kruvisid kindlas, lastele kättesaamatus kohas. Ettevalmistus ˎˎHoidke teleri viitejuht enne paigaldamist käepärases kohas. ˎˎEnne paigaldamist veenduge, et teil olemas sobiv Phillipsi kruvikeeraja. ˎˎMäärake kindlaks teleri paigalduskoht. ˎˎVaruge vähemalt neli 8 mm läbimõõduga ja üks 5 mm läbimõõduga kruvi või samaväärsed (ei kuulu komplekti). Valige seina materjaliga sobivad kruvid. Osade kontroll Komplektis SU-WL450-ga ˎˎVeenduge, et kõik osad on olemas. Alus (20) (1) Rihmaratas (2) PSW 6 x 20 (4) Vaherõngas (20) (2) PSW 4 x 20 koos vahepuksiga (2) Rihm (1) Puks (20) (M4) (2) PSW 4 x 20 (2) Aluse adapter (2) PSW 4 x 10 (8) Vaherõngas (60) (2) PSW 6 x 50 (2) Puks (M4) (2) PSW 4 x 50 (2) Seinale paigaldamise kinnitus (S) (2) Vaherõngas (2) EE Seib (1) PSW 5 x 12 (1) Komplektis teleriga Seinale paigaldamise kinnitus − 5 (EE) −