Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Specifikationer f h1 h2

Specifikationer f h1 h2 g d b a c e Mått: (cirka.) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (fall 2-b) h2 : 60 (fall 2-a) Vikt (endast bas): (cirka.) [kg] 0,8 Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. − 12 (SE) −

Informacje dotyczące instalacji w celu korzystania z uchwytu ściennego firmy Sony (SU-WL450) Obsługiwane modele: KDL-55W80*C/55W75*C/50W80*C/50W75*C/43W80*C/ 43W75*C * Symbol „” w rzeczywistych nazwach modeli wskazuje cyfry i/lub znaki specyficzne dla danego modelu. Do Klientów W celu zapewnienia ochrony produktu i bezpieczeństwa firma Sony zdecydowanie zaleca przeprowadzenie montażu telewizora przez dystrybutorów Sony lub licencjonowanych wykonawców. Nie należy podejmować samodzielnych prób montażu. Do dystrybutorów Sony i wykonawców Podczas montażu, okresowej konserwacji i sprawdzania tego produktu należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia, co dotyczy szczególnie sprawdzania nośności ściany w celu podtrzymania ciężaru telewizora. Montaż tego produktu do ściany należy powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom, zwracając odpowiednią uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas montażu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi uchwytu ściennego, Przewodnikiem uruchamiania telewizora i wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. − 2 (PL) −