Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Pazite na primerno

Pazite na primerno razdaljo med televizorjem in stropom ter štrlečimi deli stene, kot je prikazano spodaj. Enota: mm 300 100 100 2 Izberite način vgradnje na steno. Razdalja od zadnje strani televizorja do stene je nastavljiva, kot kaže spodnja slika. 2-a Standardni nosilec 2-b Tanki nosilec Glejte tabelo v 1. koraku. OPOZORILO ˎˎČe izberete 2-b, je dostop do zadnjih priključkov omejen. 2-a 2-b 100 ˎˎZa zagotovitev ustreznega prezračevanja in preprečevanje nabiranja umazanije ali prahu: ˋˋTelevizorja ne polagajte plosko, ne nameščajte ga obrnjenega na glavo ali z zaslonom ali s stranico proti steni. ˋˋTelevizorja ne postavljajte na polico, preprogo, posteljo ali v omaro. ˋˋTelevizorja ne pokrivajte s krpo ali predmeti, kot je časopis ipd. ˋˋTelevizorja ne nameščajte, kot je prikazano spodaj. Kroženje zraka je blokirano. 3 Namestite prilagodilnik podstavka z vijakom (PSW 4x10) na podstavek (20) , če izberete 2-a. Stena SI Opomba ˎˎČe nameravate napeljati kable po steni, pred začetkom vgradnje naredite luknjo v steni, da vstavite kable. Da preprečite stiskanje kablov, pripravite luknjo v steni zunaj območja podstavka (20) , prilagodilnik podstavka in distančnika (20) , distančnika (60) . − 7 (SI) −

Za položaj pritrditve osnovnega podstavka glejte spodnjo tabelo. Če izberete 2-b, preskočite ta korak. Naziv modela KDL- 55W80C 55W75C 50W80C 50W75C 43W80C 43W75C a b c d Lokacija kavlja a Vgradnja podstavka na steno ˎˎPripravite najmanj štiri vijake premera 8 mm ali enakovredne (niso priloženi). ˎˎNamestite štiri vijake na luknje prilagodilnika podstavka s podstavkom (20) (samo 2-a). ˎˎPodstavek (20) vgradite vodoravno na steno. 2-a 2-b 4 Določite položaje vijakov za vgradnjo podstavka (20) . Glejte tehnične podatke na strani 12. Če izberete 2-a, uporabite položaje lukenj prilagodilnika podstavka . OPOZORILO ˎˎStena mora prenesti najmanj štirikratno težo televizorja (Za težo televizorja glejte njegov Referenčni vodič.). ˎˎDoločite nosilnost stene, na katero boste namestili televizor. Po potrebi ustrezno okrepite steno. − 8 (SI) −