Views
7 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Informacije za

Informacije za instalaciju Sony nosača za postavljanje na zid (SU-WL450) Podržani modeli: KDL-55W80*C/55W75*C/50W80*C/50W75*C/43W80*C/ 43W75*C * U stvarnim nazivima modela »« označava brojke i/ili slova specifične za pojedini model. Za korisnike Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony svesrdno preporučuje da postavljanje Vašeg TV-a obave Sony trgovci ili ovlašteni dobavljači. Nemojte ga pokušavati postaviti sami. Za Sony trgovce i dobavljače Posvetite punu pozornost sigurnosti za vrijeme postavljanja, periodičkoga održavanja i ispitivanja ovoga proizvoda. Za postavljanje ovoga proizvoda, naročito za određivanje čvrstoće zida za podnošenje težine TV-a, potrebna je odgovarajuća stručnost. Pobrinite se da se pričvršćivanje ovoga proizvoda na zid povjeri Sony trgovcima ili ovlaštenim dobavljačima, te da se za vrijeme postavljanja odgovarajuća pozornost posveti sigurnosti. Sony ne odgovara ni za kakvo oštećenje ili ozljedu uzrokovanu nepravilnim postupanjem ili postavljanjem. Radi sigurnosti i pravilnoga postavljanja, slijedite Upute za upotrebunosača za postavljanje na zid, Vodič za početak rada TV-a i naputke u ovome vodiču. − 2 (HR) −

O sigurnosti Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda. Kupcima Za postavljanje proizvoda potrebna je određena stručnost. Postavljanje svakako prepustite Sonyjevim dobavljačima ili licenciranim izvođačima te prilikom postavljanja posebno pazite na sigurnost. Tvrtka Sony nije odgovorna za štete ili ozljede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem ili instaliranjem proizvoda koji nisu ovdje navedeni. To ne utječe na vaša statutorna prava. Sonyjevim dobavljačima Za postavljanje proizvoda potrebna je određena stručnost. Svakako pozorno pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod sigurno postavili. Tvrtka Sony nije odgovorna za štete ili ozljede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem. Priručnik nakon postavljanja predajte kupcu. Ovaj korisnički priručnik pokazuje kako pravilno rukovati proizvodom i sadrži važne mjere opreza neophodne za izbjegavanje nezgoda. Svakako pozorno pročitajte priručnik i pravilno se koristite ovim proizvodom. Priručnik zadržite za buduću upotrebu. Sony proizvodi dizajnirani su sa sigurnošću u vidu. Međutim, ako se proizvod ne upotrebljava ispravno, to može dovesti do ozbiljne ozljede vatrom, do strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili njegova pada. Svakako se pridržavajte mjera opreza da biste spriječili takve nezgode. OPREZ Specificirani proizvodi Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran je za upotrebu sa specificiranim modelima TV-a. Provjerite u Referentnom vodiču televizora može li se koristiti ovaj nosač za postavljanje na zid. Kupcima UPOZORENJE Ako se ne pridržavate sljedećih mjera opreza, može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrtnog slučaja zbog izbijanja požara, strujnog udara ili pada proizvoda. Postavljanje svakako prepustite licenciranim izvođačima te ne dopuštajte pristup djeci tijekom postavljanja. Ako nosač za postavljanje na zid ili TV nisu pravilno postavljeni, može doći do sljedećih nezgoda. Postavljanje neka obavljaju isključivo licencirani izvođači. TV može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede poput ogrebotina ili lomova. Ako zid na koji je nosač za postavljanje na zid nije stabilan, ravan ili okomit na pod, proizvod može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Zid mora izdržati težinu barem četiri puta veću od težine televizora. (Pogledajte Referentni vodič Vašeg televizora za podatak o njegovoj težini.) Ako instalacija nosača za postavljanje na zid nije dovoljno čvrsta, jedinica može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Premještanje ili skidanje televizora svakako prepustite licenciranim izvođačima. Ako prijevoz i skidanje radi netko tko nije licencirani izvođač, TV može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Televizor neka svakako nose ili skidaju dvije ili više osoba. Ne uklanjajte vijke itd. nakon postavljanja TV-a. Ako to učinite, TV može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Ne mijenjajte dijelove nosača za postavljanje na zid. Ako to učinite, nosač za postavljanje na zid može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Na instalirajte drugu opremu osim specificiranog proizvoda. Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran je za upotrebu samo sa specificiranim modelima. Ako na njega stavite neku drugu opremu, može pasti ili se slomiti, te može uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Na nosač za postavljanje na zid ne stavljajte drugi teret osim TV-a. Ne tresite TV prijemnik desno/lijevo, gore/dolje. Ako to učinite, TV može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Ne oslanjajte se na TV i ne vješajte o njega. Ne oslanjajte se na TV i ne vješajte o njega jer može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede. OPREZ Ako se ne pridržavate navedenih mjera opreza, može doći do ozljeda ili materijalne štete. Ne rukujte proizvodom prekomjernom silom dok ga čistite ili održavate. Ne primijenjujte prekomjernu silu s gornje strane televizora. Ako to učinite, TV može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Mjere opreza Ako duže vrijeme televizor držite na nosaču za postavljanje na zid, zid iza TV-a može izgubiti boju ili se tapeta može odlijepiti, ovisno o materijalu na zidu. Ako uklonite nosač za postavljanje na zid nakon postavljanja na zid, ostat će vidljive rupe od vijaka. Ne postavljajte nosač za postavljanje na zid na mjesta na kojima je izložen mehaničkim vibracijama. Postavljanje nosača za postavljanje na zid Sonyjevim dobavljačima UPOZORENJE Sljedeće upute odnose se isključivo na Sonyjeve dobavljače. Svakako pročitajte gore navedene mjere opreza i posebnu pozornost posvetite sigurnosti tijekom postavljanja, održavanja i provjere proizvoda. HR − 3 (HR) −

 • Page 1 and 2:

  Wall-Mount Bracket Installation Inf

 • Page 3 and 4:

  On Safety Thank you for purchasing

 • Page 5 and 6:

  Installing the TV onto the wall Ins

 • Page 7 and 8:

  Allow for suitable clearance betwee

 • Page 9 and 10:

  Preparing for the installation of t

 • Page 11 and 12:

  2-b Confirming the completion of t

 • Page 13 and 14:

  Informations d’installation pour

 • Page 15 and 16:

  N’installez pas le support de fix

 • Page 17 and 18:

  Choix de l’emplacement d’instal

 • Page 19 and 20:

  Reportez-vous au tableau ci-dessous

 • Page 21 and 22:

  Montage fin (2-b) Remarque ˎˎCe t

 • Page 23 and 24:

  Spécifications f h1 h2 g d b a c e

 • Page 25 and 26:

  Seguridad Muchas gracias por la adq

 • Page 27 and 28:

  Instalación del televisor en la pa

 • Page 29 and 30:

  Deje un espacio adecuado entre el t

 • Page 31 and 32:

  Preparación para instalar el telev

 • Page 33 and 34:

  2-b ADVERTENCIA ˎˎAsegúrese de

 • Page 35 and 36:

  Installationsinformationen zum Verw

 • Page 37 and 38:

  Montieren der Wandhalterung An die

 • Page 39 and 40:

  Festlegen der Montageposition 1 Leg

 • Page 41 and 42:

  Informationen zur Montageposition d

 • Page 43 and 44:

  Weiches Tuch Standardanbringung (2-

 • Page 45 and 46:

  Überprüfen der abgeschlossenen Mo

 • Page 47 and 48:

  Veiligheid Bedankt voor uw aankoop

 • Page 49 and 50:

  De tv aan de muur bevestigen De ins

 • Page 51 and 52:

  Zorg zoals hieronder weergegeven vo

 • Page 53 and 54:

  De installatie van de tv voorbereid

 • Page 55 and 56:

  2-b De installatie controleren Con

 • Page 57 and 58:

  Informazioni sull’installazione p

 • Page 59 and 60:

  Installazione della staffa di monta

 • Page 61 and 62:

  Scelta della posizione di installaz

 • Page 63 and 64:

  Consultare la tabella seguente sull

 • Page 65 and 66:

  Panno morbido Montaggio standard (2

 • Page 67 and 68:

  Caratteristiche tecniche f h1 h2 g

 • Page 69 and 70:

  Om säkerhet Tack för att du valt

 • Page 71 and 72:

  Montera TV:n på väggen Installati

 • Page 73 and 74:

  Se till att det finns ett tillräck

 • Page 75 and 76:

  Förbered installationen av TV:n 1

 • Page 77 and 78:

  2-b Kontrollera att installationen

 • Page 79 and 80:

  Informacje dotyczące instalacji w

 • Page 81 and 82:

  Montaż uchwytu ściennego Do dystr

 • Page 83 and 84:

  Wybór miejsca montażu 1 Wybrać m

 • Page 85 and 86:

  Zapoznaj się z poniższą tabelą

 • Page 87 and 88:

  Płaski montaż (2-b) Uwaga ˎˎW p

 • Page 89 and 90:

  Specyfikacja f h1 h2 g d b a c e Wy

 • Page 91 and 92:

  Segurança Obrigado por ter adquiri

 • Page 93 and 94:

  Instalação do televisor na parede

 • Page 95 and 96:

  Permite uma folga adequada entre o

 • Page 97 and 98:

  Preparar a instalação do televiso

 • Page 99 and 100:

  2-b Confirmar a conclusão da inst

 • Page 101 and 102:

  Oplysninger om montering med Sonys

 • Page 103 and 104:

  Monter ikke beslaget til vægmonter

 • Page 105 and 106:

  Find en placering 1 Find tv'ets pla

 • Page 107 and 108:

  Se tabellen nedenfor vedrørende pl

 • Page 109 and 110:

  Slam montering (2-b) Bemærk ˎˎDu

 • Page 111 and 112:

  Specifikationer f h1 h2 g d b a c e

 • Page 113 and 114:

  Turvallisuus Kiitos, että päätit

 • Page 115 and 116:

  Television asennus seinään Asennu

 • Page 117 and 118:

  Jätä sopiva väli television ja k

 • Page 119 and 120:

  Television asennuksen valmistelu 1

 • Page 121 and 122:

  2-b Asennuksen tarkistaminen Tarki

 • Page 123 and 124:

  Installasjonsveiledning for bruk me

 • Page 125 and 126:

  Ikke monter veggmonteringsbraketten

 • Page 127 and 128:

  Bestemme installasjonsstedet 1 Best

 • Page 129 and 130:

  Se tabellen under om sted for monte

 • Page 131 and 132:

  Tynn montering (2-b) Merknad ˎˎDu

 • Page 133 and 134:

  Spesifikasjoner f h1 h2 g d b a c e

 • Page 135 and 136:

  Σχετικά με την ασφά

 • Page 137 and 138:

  Τοποθέτηση της τηλ

 • Page 139 and 140:

  Φροντίστε ώστε να υ

 • Page 141 and 142:

  Προετοιμασία για τ

 • Page 143 and 144:

  2-b Επαλήθευση της ο

 • Page 145 and 146:

  Sony Duvar Askı Aparatını Kullan

 • Page 147 and 148:

  Duvar Askı Aparatını televizyonu

 • Page 149 and 150:

  Montaj konumuna karar verme 1 Monta

 • Page 151 and 152:

  Taban Adaptörü montaj konumu hakk

 • Page 153 and 154:

  İnce montaj (2-b) Not ˎˎBu monta

 • Page 155 and 156:

  Teknik Özellikler f h1 h2 g d b a

 • Page 157 and 158:

  Biztonság Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 159 and 160:

  A televíziókészülék falra szer

 • Page 161 and 162:

  Ügyeljen arra, hogy a televíziók

 • Page 163 and 164:

  A televíziókészülék felszerel

 • Page 165 and 166:

  2-b A felszerelés megfelelőség

 • Page 167 and 168:

  Instalační informace k používá

 • Page 169 and 170:

  Konzolu na zeď nemontujte na ploch

 • Page 171 and 172:

  Určení místa montáže 1 Rozhodn

 • Page 173 and 174:

  Viz tabulku níže, ve které najde

 • Page 175 and 176:

  Montáž u stěny (2-b) Poznámka

 • Page 177 and 178:

  Technické údaje f h1 h2 g d b a c

 • Page 179 and 180:

  Informácie o bezpečnosti Ďakujem

 • Page 181 and 182:

  Montáž TV prijímača na stenu Po

 • Page 183 and 184:

  Medzi TV prijímačom, stropom a vy

 • Page 185 and 186:

  Príprava na montáž TV prijímač

 • Page 187 and 188:

  2-b Kontrola dokončenej montáže

 • Page 189 and 190:

  Informaţii de instalare pentru uti

 • Page 191 and 192:

  Instalarea dispozitivului de montar

 • Page 193 and 194:

  Stabilirea locaţiei de instalare 1

 • Page 195 and 196:

  Consultaţi tabelul de mai jos priv

 • Page 197 and 198:

  Montaj pe suport subţire (2-b) Not

 • Page 199 and 200:

  Specificaţii f h1 h2 g d b a c e D

 • Page 201 and 202:

  Относно безопаснос

 • Page 203 and 204:

  Монтаж на телевизо

 • Page 205 and 206:

  Оставете подходящо

 • Page 207 and 208:

  Подготовка за монт

 • Page 209 and 210:

  2-b Проверка на прик

 • Page 211 and 212:

  Сведения об исполь

 • Page 213 and 214:

  ВНИМАНИЕ Пpи нecоблю

 • Page 215 and 216:

  Порядок установки

 • Page 217 and 218:

  Oбecпeчьтe нaличиe доc

 • Page 219 and 220:

  Подготовка к устан

 • Page 221 and 222:

  2-b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Page 223 and 224:

  Інформація зі вста

 • Page 225 and 226:

  встановлено на сті

 • Page 227 and 228: Визначення місця в
 • Page 229 and 230: Місце встановлення
 • Page 231 and 232: М’яка тканина Стан
 • Page 233 and 234: Технічні характери
 • Page 235 and 236: Ohutusest Täname teid selle toote
 • Page 237 and 238: Teleri paigaldamine seinale Paigald
 • Page 239 and 240: Jätke teleri ja lae ning seina een
 • Page 241 and 242: Ettevalmistus teleri paigaldamiseks
 • Page 243 and 244: 2-b Paigaldusjärgne kontroll Kont
 • Page 245 and 246: Uzstādīšanas informācija Sony s
 • Page 247 and 248: Neuzstādiet sienas kronšteinu vie
 • Page 249 and 250: Uzstādīšanas vietas izvēle 1 Iz
 • Page 251 and 252: Pamatnes pārejas uzstādīšanas v
 • Page 253 and 254: Kompaktā montāža (2-b) Piezīme
 • Page 255 and 256: Specifikācijas f h1 h2 g d b a c e
 • Page 257 and 258: Sauga Dėkojame, kad įsigijote š
 • Page 259 and 260: TV montavimas prie sienos Montavimo
 • Page 261 and 262: Palikite tinkamą tarpą tarp TV ir
 • Page 263 and 264: Pasiruošimas tvirtinti TV 1 Atjunk
 • Page 265 and 266: 2-b Montavimo darbų užbaigimo pa
 • Page 267 and 268: Navodila za uporabo nosilca za sten
 • Page 269 and 270: Nosilca za stensko montažo ne name
 • Page 271 and 272: Izbiranje mesta vgradnje 1 Odločit
 • Page 273 and 274: Za položaj pritrditve osnovnega po
 • Page 275 and 276: Tanki nosilec (2-b) Opomba ˎˎPri
 • Page 277: Tehnični podatki f h1 h2 g d b a c
 • Page 281 and 282: Postavljanje televizora na zid Nač
 • Page 283 and 284: Pazite da ostavite dovoljno prostor
 • Page 285 and 286: Priprema za postavljanje televizora
 • Page 287 and 288: 2-b Potvrda dovršetka postavljanj
 • Page 289 and 290: Sony қабырғаға орнат
 • Page 291 and 292: Қабырғаға бекіту к
 • Page 293 and 294: Орнатылатын орынды
 • Page 295 and 296: Негізгі адаптерді
 • Page 297 and 298: Жақын орнату (2-b) Нұ
 • Page 299 and 300: Техникалық сипатта
 • Page 301 and 302: O bezbednosti Hvala vam što ste ku
 • Page 303 and 304: Postavljanje TV-a na zid Postupak p
 • Page 305 and 306: Ostavite odgovarajući razmak izme
 • Page 307 and 308: Priprema za postavljanje TV-a 1 Odv
 • Page 309 and 310: 2-b Potvrđivanje završetka posta
 • Page 311 and 312: מידע להתקנה לשימוש
 • Page 313 and 314: אל תתקין את מתלה הק
 • Page 315 and 316: 1 החלטה על מיקום ההת
 • Page 317 and 318: עיין בטבלה שלהלן שע
 • Page 319 and 320: .8 ˎ ˎ ˎ ˎ 1 תלייה צרה
 • Page 321: a c e f מפרט h1 h2 g d מידו