Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sagatavošanās

Sagatavošanās televizora uzstādīšanai 1 Atvienojiet no televizora galda statīvu. 2 Piestipriniet sienas montāžas stiprinājumus (komplektā ar televizoru) televizora aizmugurē. Pie sienas piemontējams stiprinājums Mīksts audums Statīva fiksatori Statīvs Piezīme ˎˎLai nepieļautu ekrāna virsmas bojājumus, noteikti novietojiet televizoru uz virsmas, kas pirms tam pārklāta ar mīkstu audumu. ˎˎUzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, neizmantojiet no galda statīva izskrūvētās skrūves. ˎˎGādājiet, lai galda statīvs un izskrūvētās skrūves glabātos drošā, bērniem nesasniedzamā vietā. Tās būs nepieciešamas, ja vēlēsities atkal novietot televizoru uz galda. Galda statīvu nevar iegādāties atsevišķi. BRĪDINĀJUMS! ˎˎPirms ieslēgšanas noteikti novietojiet televizoru vertikālā stāvoklī. Lai nepieļautu attēla nevienmērību, televizoru nedrīkst ieslēgt, ja LCD panelis ir vērsts uz leju. ˎˎJa televizora virsma tiek pakļauta spiedienam vai triecienam, televizors var saplīst vai var tikt sabojāts. ˎˎNovietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz stabilas, līdzenas virsmas tā, lai galda statīvs atrastos pāri virsmas malai. Novietojot televizora ekrānu un galda statīva pamatni uz tās pašas līdzenās virsmas, var rasties nestabils darba stāvoklis, kas var sabojāt televizoru. ˎˎAtvienojot galda statīvu no televizora, cieši turiet galda statīvu ar abām rokām. Mīksts audums Piezīme ˎˎPievienojot televizoram kronšteinu montāžai pie sienas, pārbaudiet, vai tas ir cieši piestiprināts. Lai uzstādītu pie sienas piemontējamu stiprinājumu, izmantojiet vienīgi skrūvgriezi ar plakanu galu. Citu darbarīku izmantojot, iespējams izraisīt pārmērīgu griezes momentu pie sienas piemontējamam stiprinājumam un radīt kaitējumu televizoram. ˎˎJa tiek izmantots elektriskais skrūvgriezis, iestatiet griezes momentu uz apm. 1,5 Nm {15 kgf/cm}. 3 Piestipriniet sienas montāžas kronšteina stiprinājuma elementus. Pārbaudiet stiprinājuma elementus, skatot 5. lappusē sadaļas “Detaļu pārbaude” nodaļu “Komplektā ar SU-WL450”. Piezīme ˎˎNoteikti uzglabājiet neizmantotos elementus drošā vietā turpmākai lietošanai. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām. Parastā montāža (2-a) Skrūve (+PSW 6 x 20) Trīsis Skrūve (+PSW 6 x 50) Starplika (60 mm) LV Mīksts audums Saite − 9 (LV) −

Kompaktā montāža (2-b) Piezīme ˎˎIzmantojot šāda veida montāžu, nevarēsit lietot dažas televizora aizmugurē esošās pieslēgumvietas. Televizora piestiprināšana pie sienas 1 Iespraudiet televizorā vajadzīgo(-os) kabeli(-ļus). Pirms piestiprināt televizoru pie sienas, noteikti savienojiet kabeļus. Kad televizors jau būs uzstādīts, kabeļus nebūs iespējams savienot. Skatiet televizora komplektācijā iekļauto atsauces rokasgrāmatu. Skrūve (+PSW 6 x 20) Mīksts audums Trīsis Skrūve (+PSW 6 x 20) Starplika (20 mm) Saite Piezīme ˎˎKabeļu iestrādāšanu sienā uzticiet licencētam līgumstrādniekam. ˎˎPirms stiprināt televizoru pie sienas, satiniet visus savienojuma kabeļus, lai neuzkāptu uz tiem. 2 Uzstādiet televizoru uz pamatnes. ˎˎLai uzzinātu, kur uz pamatnes jāatrodas trīšiem , skatiet sadaļas “Uzstādīšanas vietas izvēle” 3. darbību 8 lappusē. ˎˎTuriet televizoru cieši ar abām rokām un uzmanīgi savienojiet televizora aizmugurē piestiprinātos trīšus ar pamatni tā, lai tie pareizi iegultu caurumos. ˎˎKad televizors ir piestiprināts pie sienas, pārbaudiet, vai trīši ir cieši piestiprināti pie pamatnes. 2-a − 10 (LV) −