Views
4 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Przygotowanie do

Przygotowanie do montażu telewizora 1 Odkręć podstawę od telewizora. 2 Przymocuj uchwyt ścienny (dostarczony z telewizorem) do tylnej części telewizora. Uchwyt ścienny Miękka szmatka Szyjki podstawy Miękka szmatka Podstawa Uwaga ˎˎAby nie uszkodzić powierzchni ekranu, należy umieścić telewizor na miękkiej tkaninie. ˎˎPodczas instalacji uchwytu ściennego nie należy używać śrub wykręconych z podstawy. ˎˎOdłączoną podstawę i śruby należy przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci. Będą one konieczne w celu przyszłego użycia telewizora na stoliku. Podstawy nie można kupić oddzielnie. OSTRZEŻENIE ˎˎPrzed włączeniem telewizora upewnij się, że znajduje się on w pozycji pionowej. Aby uniknąć problemów z nierównomierną jednorodnością obrazu, nie należy włączać telewizora, kiedy panel LCD jest umieszczony ekranem w dół. ˎˎJeśli powierzchnia telewizora zostanie narażona na nacisk lub wstrząsy, telewizor może pęknąć lub ulec uszkodzeniu. ˎˎUmieść telewizor ekranem w dół na płaskiej i stabilnej powierzchni tak, aby podstawa wystawała poza krawędź powierzchni. Jeśli przednia część telewizora i baza podstawy znajdą się na tej samej płaskiej powierzchni, może to być przyczyną braku stabilności i spowodować uszkodzenie telewizora. ˎˎPodczas odłączania podstawy od telewizora należy mocno przytrzymać podstawę dwiema rękami. Uwaga ˎˎPamiętaj, aby montując do telewizora wspornik do montażu na ścianie, przykręcić go odpowiednio. W celu zamontowania przystawki ściennej należy użyć wyłącznie płaskiego śrubokręta. Użycie innego narzędzia może spowodować zbyt mocne dokręcenie przystawki ściennej i uszkodzenie telewizora. ˎˎJeśli używany jest śrubokręt elektryczny, należy ustawić moment obrotowy na ok. 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 3 Przymocuj elementy uchwytu dla uchwytu ściennego. Sprawdź elementy uchwytu zgodnie z sekcją „Dostarczone z uchwytem SU-WL450” w rozdziale „Sprawdzenie elementów” na stronie 5. Uwaga ˎˎNieużywane części należy umieścić w bezpiecznym miejscu w celu użycia w przyszłości. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Standardowy montaż (2-a) Śruba (+PSW 6 x 20) Kółko Śruba (+PSW 6 x 50) Podkładka dystansowa (60 mm) PL Miękka szmatka Pasek − 9 (PL) −

Płaski montaż (2-b) Uwaga ˎˎW przypadku tego typu montażu nie jest możliwe użycie niektórych złączy z tyłu telewizora. Montaż telewizora na ścianie 1 Podłączyć niezbędne kable do telewizora. Kable należy podłączyć przed zamontowaniem telewizora na ścianie. Po zamontowaniu telewizora podłączenie kabli będzie niemożliwe. Patrz instrukcja dołączona do telewizora. Śruba (+PSW 6 x 20) Miękka szmatka Kółko Śruba (+PSW 6 x 20) Podkładka dystansowa (20 mm) Pasek Uwaga ˎˎNależy zlecać prowadzenie kabli w ścianie licencjonowanym wykonawcom. ˎˎZwiązać razem kable łączące w celu zapobieżenia nadepnięciu na nie przed zamontowaniem na ścianie. 2 Zamontować telewizor na podstawie. ˎˎOdnośnie do lokalizacji kółek do zawieszania na podstawie patrz tabela dla kroku 3 w sekcji „Wybór miejsca montażu” na stronie 8. ˎˎPrzytrzymać mocno telewizor dwiema rękami i delikatnie zawiesić kółka zamocowane do tylnej części telewizora na podstawie, zgodnie z kształtem otworów. ˎˎPo zamontowaniu telewizora na ścianie sprawdzić, czy kółka są pewnie osadzone w podstawie. 2-a − 10 (PL) −