Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Kompaktiškas

Kompaktiškas tvirtinimas (2-b) Pastaba ˎˎJei naudojate šį montavimo būdą, negalėsite naudoti tam tikrų televizoriaus gale esančių jungčių. TV tvirtinimas prie sienos 1 Prijunkite prie TV reikiamą (-us) kabelį (-ius). Kabelius prijunkite prieš tvirtindami TV prie sienos. Kai TV bus pritvirtintas, kabelių prijungti nebegalėsite. Žr. kartu su televizoriumi tiekiamą Nuorodinį vadovą. Sraigtas (+PSW 6 x 20) Skriemulys Minkštas skudurėlis Sraigtas (+PSW 6 x 20) Tarpiklis (20 mm) Diržas Pastaba ˎˎKabelius nuvesti sienoje patikėkite licencijuotam tiekėjui. ˎˎPrieš montuodami, jungiamuosius kabelius suriškite, kad ant jų neužliptumėte. 2 Sumontuokite TV ant pagrindo. ˎˎNorėdami sužinoti ant pagrindo kabinamų skriemulių , žr. į 3 veiksmo lentelę, kuri pateikiama 8 psl. skyrelyje „Montavimo vietos pasirinkimas“. ˎˎTvirtai laikykite TV abiem rankomis ir skriemulius , prijungtus prie TV galinės pusės, atsargiai pakabinkite ant pagrindo, kad jie atitiktų angų formą. ˎˎSumontavę TV ant sienos, įsitikinkite, kad skriemuliai tvirtai užfiksuoti pagrinde. 2-a − 10 (LT) −

2-b Montavimo darbų užbaigimo patvirtinimas Patikrinkite toliau nurodytus dalykus. ˎˎAr skriemuliai tvirtai pakabinti ant pagrindo. ˎˎAr laidai ir kabeliai nėra susisukę ar suspausti. ˎˎAr diržas yra sandari, be plyšių. ĮSPĖJIMAS ˎˎNeteisingai nutiesus KS maitinimo laidą ar kitus kabelius, galima patirti elektros smūgį, įvykus trumpajam jungimui. Dėl saugumo patvirtinkite, kad montavimo darbai baigti. Kita informacija Nuimdami TV, anksčiau aprašytą procedūrą atlikite atvirkščia tvarka. ĮSPĖJIMAS ˎˎPasirūpinkite, kad nešant TV, jį laikytų bent du asmenys. 3 TV apačios apsauga nuo pakrypimo. ˎˎPaimkite diržas ir tvirtai pritvirtinkite prie sienos. 2-a 2-b ĮSPĖJIMAS ˎˎPasirūpinkite, kad nuimant TV, jį laikytų bent du asmenys. LT ˎˎNaudokite 5 mm skersmens arba atitinkamą sraigtą (nepridėtas). Pastaba ˎˎPabandykite nestipriai patraukti TV apačią tiesiai į save, kad įsitikintumėte, jog jis nejuda. Jei TV nors kiek juda, jis nėra teisingai pritvirtintas ir diržas reikia gerai pritvirtinti iš naujo. − 11 (LT) −