Views
5 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Informations d'installation du support de fixation murale

Монтаж на

Монтаж на конзола за монтаж на стена Към търговците на Sony ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Следните инструкции са само за търговците на Sony. Прочетете мерките за безопасност, описани по-горе и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа, поддръжката и инспекцията на продукта. Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, където ъглите или страните на телевизора се издават настрани от повърхността на стената. Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, например колона, където ъглите или страните на телевизора се издават настрани от повърхността на стената. Ако лице или предмет удари издадения ъгъл или страна на телевизора, това може да причини нараняване или повреда на имущество. Не монтирайте телевизора над или под климатик. Ако телевизорът е изложен продължително на течове или въздушно течение от климатик, това може да предизвика пожар, електрически удар или неизправност на телевизора. Монтирайте здраво конзолата за монтаж на стена към стената като следвате инструкциите в това ръководство за работа. Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Използвайте подходящи за материала на стената винтове и монтирайте конструкцията здраво като използвате четири или повече винта с диаметър 8 mm (или еквивалентни). Използвайте правилно доставените винтове и окачващи части като следвате инструкциите в това ръководство за работа. Ако използвате заместващи елементи, телевизорът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди. Уверете се, че сглобявате конзолата правилно като следвате процедурата, описана в това ръководство за работа. Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, телевизорът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди. Затегнете здраво винтовете в указаното положение. Ако не го направите, телевизорът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди. Внимавайте да не ударите телевизора по време на монтажа. Ако телевизорът бъде подложен на удар, той може да падне или да се счупи. Това може да доведе до нараняване. Монтирайте телевизора на стена, която е перпендикулярна и равна. Ако не направите това, телевизорът може да падне и да причини нараняване. След правилния монтаж на телевизора, обезопасете правилно кабелите. Ако хора или предмети се заплетат в кабелите, това може да причини нараняване или повреда на телевизора. Не допускайте притискане на захранващия кабел или на свързващия кабел. Ако захранващият кабел или свързващият кабел бъдат притиснати между конструкцията и стената или ако бъдат огънати или усукани със сила, вътрешните проводници може да се оголят и да причинят късо съединение или електрически удар. Това може да причини пожар или електрически удар. Винтовете, необходими за закрепване на конзолата за монтаж на стена към стената, не са включени в комплекта. Използвайте подходящи винтове според материала на стената и конструкцията, когато монтирате конзолата за монтаж на стена. − 4 (BG) −

Монтаж на телевизора на стената Процедурата за монтаж е различна според телевизора. Използвайте конзолата за закрепване към стена SU-WL450, за да монтирате телевизора на стената. Проверка на частите Доставено с SU-WL450 ˎˎПроверете дали всички части са налични. Основа (20) (1) Макара (2) Забележка ˎˎАко поставката за маса е прикрепена към телевизора, предварително разкачете поставката за маса. Вижте краткото ръководство и следвайте стъпките в обратен ред, за да монтирате поставката за маса. ˎˎПоставете телевизора с екрана надолу на равна и стабилна повърхност, покрита с дебела и мека тъкан, когато закрепвате окачващите части за конзолата за закрепване към стена или когато сваляте поставката за маса от телевизора, за да предотвратите повреда на повърхността на LCD дисплея. ˎˎНе пропускайте да съхраните свалените винтове на сигурно място, като ги пазите от деца. Подготовка за монтаж ˎˎПреди монтажа поставете наблизо справочното ръководство на телевизора. ˎˎПреди сглобяването осигурете отвертка Phillips, която отговаря на болтовете. ˎˎПроверете положението за монтаж на телевизора. ˎˎПригответе четири или повече винта с диаметър 8 mm и един винт с диаметър 5 mm или еквивалентни (не са включени в комплекта). Изберете винтове, подходящи за материала на стената. PSW 6x20 (4) Дистанционна втулка (20) (2) Втулка (20) (M4) (2) Адаптер на основата (2) Дистанционна втулка (60) (2) PSW 4x20 с втулка (2) Колан (1) PSW 4x20 (2) PSW 4x10 (8) PSW 6x50 (2) BG Втулка (M4) (2) PSW 4x50 (2) Приставка за монтаж на стена (S) (2) Дистанционна втулка (2) Шайба (1) PSW 5x12 (1) Доставено с телевизора Приставка за монтаж на стена − 5 (BG) −