Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 26 N Udržiavanie počítača v optimálnom stave Aktualizácia vášho počítača Na váš počítač VAIO vždy nainštalujte nasledujúce softvérové aplikácie, aby sa zvýšila jeho efektívnost’, bezpečnost’ a funkčnost’. Program VAIO Update vám automaticky oznámi, ak sú na internete k dispozícii nové aktualizácie, a prevezme a nainštaluje ich do vášho počítača. ❑ Windows Update Kliknite na Štart, Všetky programy, Windows Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ❑ VAIO Update 5 Kliknite na Štart, Všetky programy, VAIO Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu.

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 27 N Použitie antivírusového softvéru vo vašom počítači Chráňte svoj počítač proti počítačovým vírusom použitím antivírusového softvéru. Antivírusový program môžete udržiavat’ aktuálny prevzatím a nainštalovaním najnovších aktualizácií z internetovej stránky výrobcu. Ak chcete aktualizovat’ antivírusový softvér, nájdite ho v počítači podľa nasledujúcich pokynov a postupujte podľa uvedeného návodu. ❑ ❑ ❑ ! Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu. Trend Micro: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a Trend Micro Titanium Maximum Security, potom na Trend Micro Titanium Maximum Security. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. McAfee: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy, McAfee a McAfee Internet Security alebo McAfee Total Protection. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Norton Internet Security: 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a Norton Internet Security, potom na LiveUpdate alebo Norton Internet Security. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ✍ Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi vášho softvéru. ! Skutočný postup sa môže líšit’ od uvedeného podľa verzie softvéru nainštalovaného do vášho počítača. V takomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.