Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

n 2 N Obsah Pred

n 2 N Obsah Pred použitím ..................................................................... 4 Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO ........................ 5 Ergonomické zretele ..................................................... 8 Začíname .......................................................................... 10 Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ................ 11 O kontrolných svetlách ............................................... 13 Pripojenie napájacieho zdroja ..................................... 14 Používanie batérie....................................................... 16 Bezpečné vypnutie počítača....................................... 22 Používanie režimov nízkej spotreby............................ 23 Udržiavanie počítača v optimálnom stave .................. 26 Používanie vášho počítača VAIO...................................... 29 Používanie klávesnice ................................................. 30 Používanie dotykového panelu ................................... 32 Používanie tlačidla so špeciálnou funkciou ................ 33 Používanie vstavanej kamery ...................................... 34 Používanie „Memory Stick“ ........................................ 35 Používanie iných modulov/pamät’ových kariet........... 41 Používanie Internetu.................................................... 46 Používanie siete (LAN) ................................................ 47 Používanie bezdrôtovej siete LAN .............................. 48 Používanie funkcie BLUETOOTH................................ 53 Používanie periférnych zariadení ......................................59 Pripojenie optickej mechaniky.....................................60 Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel.....................................................................62 Pripojenie externého displeja ......................................63 Voľba režimu displeja ..................................................67 Pripojenie externého mikrofónu...................................68 Pripojenie USB zariadenia ...........................................69 Prispôsobenie vášho počítača VAIO.................................71 Nastavenie hesla .........................................................72 Používanie VAIO Control Center .................................78 Rozšírenie vášho počítača VAIO.......................................79 Pridávanie a odoberanie pamäte.................................80 Preventívne opatrenia .......................................................86 Bezpečnostné opatrenia..............................................87 Informácie o starostlivosti a údržbe ............................89 Zaobchádzanie s vaším počítačom.............................90 Zaobchádzanie s obrazovkou LCD .............................92 Používanie napájacieho zdroja ....................................93 Zaobchádzanie s vstavanou kamerou.........................94 Zaobchádzanie s diskami............................................95 Používanie batérie .......................................................96 Zaobchádzanie s „Memory Stick“...............................97 Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením ...................................................................98

n 3 N Odstraňovanie porúch ...................................................... 99 Operácie s počítačom............................................... 101 Aktualizácia systému/Bezpečnost’ ........................... 107 Obnovenie/Médium pre obnovenie systému ............ 108 Rozdelenie na oblasti................................................ 110 Batéria....................................................................... 111 Vstavaná kamera....................................................... 113 Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) .............................. 115 Technológia BLUETOOTH ........................................ 119 Optické disky ............................................................ 122 Displej ....................................................................... 123 Tlač ........................................................................... 127 Mikrofón .................................................................... 128 Reproduktory ............................................................ 129 Dotykový panel ......................................................... 131 Klávesnica................................................................. 132 Diskety ...................................................................... 133 Audio/Video............................................................... 134 „Memory Stick“......................................................... 136 Periférne zariadenia .................................................. 137 O medzinárodnom programe ENERGY STAR(R) ........... 138 Obchodné značky........................................................... 139 Oznámenie...................................................................... 141