Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Pred použitím > n 4 N

Pred použitím > n 4 N Pred použitím Blahoželáme vám ku kúpe tohto počítača VAIO ® . Vitajte v elektronickej Príručka používateľa. Spoločnost’ Sony skombinovala špičkové technológie v oblasti zvuku, videa, výpočtovej techniky a telekomunikácií, aby vám poskytla pôžitok z používania výpočtovej techniky na úrovni doby. ! Vonkajšie pohľady znázornené v tejto príručke sa môžu mierne odlišovat’ od vášho počítača. Ako vyhľadat’ špecifikácie Niektoré vlastnosti, voliteľné funkcie a dodávané súčasti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Informácie o konfigurácii vášho počítača si môžete vyhľadat’ na internetovej stránke podpory VAIO na adrese http://support.vaio.sony.eu/. O modeloch so systémom Windows 7 Starter Na modeloch s operačným systémom Windows 7 Starter nemôžete používat’ niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii pre iné edície operačného systému Windows 7. Okrem funkcií uvedených v tejto Príručka používateľa nemôžete používat’ napríklad: ❑ Ad-hoc pripojenia bezdrôtovej siete LAN ❑ Funkciu viacerých monitorov

Pred použitím > Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO n 5 N Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO V tejto sekcii je poskytnutých viac pomocných informácií o vašom počítači VAIO. 1. Tlačená dokumentácia ❑ ❑ ❑ Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky – Prehľad komponentov zapojenia, informácie o nastavení a pod. Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch Bezpečnostné nariadenia a informácie o technickej podpore ✍ Pred aktivovaním bezdrôtových funkcií ako sú technológie bezdrôtová LAN a BLUETOOTH si pozorne prečítajte príručku Bezpečnostné nariadenia a informácie o technickej podpore.