Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie USB zariadenia n 70 N Poznámky o zapojení USB zariadenia ❑ ❑ ❑ ❑ Pred používaním USB zariadenia môže byt’ nevyhnutné nainštalovat’ zavádzajú softvér dodávaný spolu so zariadením. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná so zariadením USB. Dávajte pozor, na zaručenie správnej tlače dikumentov musí byt’ používaná USB tlačiareň kompatibilná s vašou verziou systému Windows. Informácie o tom, ako odpojit’ USB zariadenie, si pozrite príručku dodávanú so zariadením. Aby ste ochránili váš počítač a/alebo zariadenia USB pred poškodením, dodržujte nasledujúce zásady: ❑ Pri hýbaní s počítačom s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite vystaveniu zásuviek USB akémukoľvek namáhaniu alebo nárazom. ❑ Počítač nevkladajte do tašky alebo puzdra na prenášanie s pripojenými zariadeniami USB.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > n 71 N Prispôsobenie vášho počítača VAIO Táto kapitola stručne popisuje, ako zmenit’ hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Mimo iného sa naučíte, ako používat’ a zmenit’ vzhľad vášho softvéru a nástrojov Sony. ❑ Nastavenie hesla (strana 72) ❑ Používanie VAIO Control Center (strana 78)