Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 72 N Nastavenie hesla Nastavenie hesla chráni váš počítač pred nepovoleným prístupom tým, že si vypýta heslo od používateľa po návrate do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. ! Nezabudnite svoje heslo. Heslo si zapíšte a uchovávajte ho na bezpečnom mieste. Typ hesla Heslo pri zapnutí Popis Funkcie systému BIOS môžete využit’ na nastavenie dvoch typov hesiel: - Heslo k počítaču: Umožní používateľom s oprávneniami správcu zmenit’ všetky nastavenia systému na obrazovke nastavení BIOS a spustit’ počítač. - Heslo používateľa: Umožní bežným používateľom zmenit’ niektoré nastavenia systému BIOS a spustit’ počítač. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastavit’ heslo počítača. ✍ Na zadanie hesla pri zapnutí budete vyzvaní po zobrazení loga VAIO pri štarte vášho počítača. ! Ak zabudnete heslo počítača, heslo sa musí vynulovat’. Za vynulovanie hesla sa vám bude účtovat’ poplatok. Pre vynulovanie hesla sa obrát’te na niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Používateľské heslo môžete vynulovat’ na obrazovke nastavenia systému BIOS po zadaní hesla počítača. Heslo Windows Umožní používateľom prihlásit’ sa do počítača a chránit’ jednotlivé používateľské účty vlastným heslom. ✍ Na zadanie hesla Windows budete vyzvaní po zvolení vášho používateľského účtu.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 73 N Nastavenie hesla pri zapnutí Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set Machine Password a stlačte kláves Enter. 3 Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 4 Zvoľte Password when Power On pod Security a stlačte kláves Enter. 5 Zmeňte nastavenie z Disabled na Enabled. 6 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.