Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Tepelná čerpadla solanka/voda3.4 Absorpční systémy zdroje tepla (nepřímé využití vzdušné či solárníenergie)Rozsahu teplot solanky -15 až + 50 °COblast použití tepelného čerpadla solanka/voda -5 až + 25 °CPoužitelnostMožné omezení povětrnostními vlivy a omezenýmiplochami.Možnost využití bivalentní monovalentní, v kombinaci s přídavným kolektoremzemního teplaNároky na technickou přípravu absorpční systém (energetická střecha, trubkovýregistr, masivní absorbér, energetický plot,energetický sloup, energetický svazek atd.) solanka na bázi ethylénglykolu nebo propylénglykoluv nemrznoucí koncentraci potrubní systém a oběhové čerpadlo stavební opatřeníZejména věnovat pozornost požadavkům stavby povětrnostním vlivůmDimenzování absorpčních systémůProtože u střešních absorbérů, energetických sloupůnebo plotů se liší podstatně jednotlivé konstrukce, jetřeba k dimenzování použít údaje příslušných výrobců.Jak ukazuje praxe, je přesto možno vycházet z určitýchdat: dimenzování plochy absorbéru by se v zásadě mělodít podle jeho udávaného nočního výkonu při teplotách vzduchu nad 0 °C může dojít při nízkýchteplotách solanky, dešti nebo sněhu k námraze naploše absorbéru, což negativně ovlivní tok tepla monovalentní provoz je možný jen v kombinaci3.4s využitím zemního tepla při svitu slunce v přechodném období dosahujíteploty solanky až 50 °C a více, čímž dalekopřekračují rámec použití tepelných čerpadelAPOZOR!Teplota zdroje tepla může stoupnout až nad 25 °C, je proto potřebanaplánovat do okruhu solanky směšovač, který se bude regulovatpodle teploty. Pokud stoupne teplota nad 25 °C, dojde k částečnémupřimíchávání solanky ze zpátečky a tím se bude výstup solankyochlazovat.Koncentrace solankyU střešních absorbérů, energetických plotů aj. je potřebaochrany proti zamrzání pro -25 °C. Koncentrace solankyu tohoto systému činí 40 %. Při rostoucí koncentracisolanky je třeba při dimenzování oběhového čerpadlasolanky pamatovat na zvýšené tlakové ztráty.Plnění zařízeníPlnění zařízení se děje, jak bylo popsáno v kap. 3.1.Dimenzování expanzní nádobyPři výhradním provozu absorbéru kolísají teploty solankycca mezi -15 °C a +50 °C. V důsledku těchto teplotníchvýkyvů je u zařízení tepelného zdroje potřebná expanznínádoba. Přetlak je třeba přizpůsobit výšce systému. Max.přetlak činí 2,5 bar.Absorbér s přitékajícím proudem vzduchuKoncentrace solanky: 40%Relativní tlaková ztráta: 1,853

More magazines by this user
Similar magazines