Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

5.2.25.2.2 Emise a imiseHluk, který je vysílán ze zdroje, bude označován jakoemise hluku. Emise ze zdroje hluku jsou většinou udáványformě hladiny akustického výkonu. Působením hluku naurčité místo označme jako hlukovou imisi. Hlukové imisemohou být měřeny jako hladiny akustického tlaku.Na obr. 5.2 je znázorněna souvislost mezi emisí a imisí.Vše měřeno v dB(A). Jedná se o hodnotu korigovanouváhovým fi ltrem A. Jako nadměrný hluk označujemezvuk, který ostatní osoby poškozuje nebo obtěžuje.Obr. 5.2:zdroj hlukuEmise a imiseemisehladina akustického výkonu L wmísto imisehladina akustickéhotlaku LimiseStanovené hodnoty pro nadměrný hluk pro různéhodruhy budov jsou uvedeny v DIN 18005 „Ochrana protihluku v městských zástavbách“ nebo v „Technickýchnávodech pro ochranu před hlukem“. V tab. 5.1 jsouuvedeny tyto požadavky.Oblast den nocnemocnice, lázeňské domy 45 35školy, domovy důchodců 45 35malé zahrady, parková zařízení 55 55klidná bydliště 50 35běžná bydliště 55 40malá sídliště 55 40zvláštní sídliště 60 40centrum sídlišť 65 50vesnice 60 45smíšené oblasti 60 45živnostenské oblasti 65 50průmyslové oblasti 70 70Tab. 5.1:Mezní hodnoty imisí hluku v dB(A) podle DIN 18 005 a TA- hlukuabsolutní tichonení slyšetZdroj hlukuHladina hluku[dB]010Akustický tlak[μPa]2063Pocityneslyšitelnýtikání kapesních hodinek, klidná ložnice 20 200 velmi tichývelmi klidná zahrada, klimatizace v divadle 30 630 velmi tichýbyt bez dopravy, klimatizace v kancelářích 40 2 * 10 tichýklidný potok, řeka, klidná restaurace 50 6,3 * 10 tichýnormální zábava, osobní vůz 60 2 * 10 4 hlasitýhlasitá kancelář, hlasitá řeč, motorka 70 6,3 * 10 4 hlasitýintenzivní hluk dopravy, hlasitá hudba z rozhlasu 80 2 * 10 5 velmi hlasitýtěžký nákladní vůz 90 6,3 * 10 5 velmi hlasitýautomobilová houkačka ve vzdálenosti 5 m 100 2 * 10 6 velmi hlasitýkoncert populární hudby, kotlárna 110 6,3 * 10 6 nesnesitelnýBohr-Jumbo v tunelu ve vzdálenosti 5 m 120 2 * 10 7 nesnesitelnývzlet tryskového letadla ve vzdálenosti 100 m 130 6,3 * 10 7 nesnesitelnýhnací ústrojí tryskového letadla ve vzdálenosti 25 m 140 2 * 10 8 bolestivýTab. 5.2:Typické hladiny hluku5.2.3 Šíření hlukuJak již bylo poznamenáno, se zvětšující se vzdálenostíod zdroje hluku, klesá hladina akustického tlaku. Tatohodnota je závislá na vzdálenosti od zdroje a na místěměření. Na šíření hluku má vliv: útlum vlivem překážek jako např. budovy, zdi atd. odraz od povrchů s nízkou pohltivostí jako např.skleněné fasády, asfalt, kamení atd. útlum díky absorpci jako např. čerstvě napadlý sníh,zvukotěsná izolace atd. změna relativní vlhkosti zvuku a teploty vzduchu,síla větru.58

More magazines by this user
Similar magazines