Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

8.11.18.11.1 Napojení zdroje teplaPrimární čerpadlo zdroje tepla M11 transportujezískanou energii ze zdroje k výparníku tepelnéhočerpadla. U tepelného čerpadla vzduch / voda přebírátuto úlohu integrovaný ventilátor.Zdroj tepla zeměObr. 8.11: Schématické zobrazení napojení čerpadla solanka / vodaNapojení tepelného čerpadla země / voda nebo voda /voda je zobrazeno na následujících obrázcích.Pro odvzdušnění tepelnéhočerpadla je každý okruhsolanky vybaven jednímuzavíracím ventilem.Všechny okruhy solankymusejí být stejně dlouhé,aby bylo dosaženorovnoměrného průtokua odebíraný výkon vokruhu solanky byl takérovnoměrně rozložen. Plnícía odvzdušňovací zařízeníse napojují na nejvyššímmístě v terénu. Na co možnánejvyšším místě okruhusolanky se instaluje vysocevýkonný odvzdušňovač.Oběhové čerpadlo solankyod tepelného čerpadla seinstaluje podle možnostimimo budovu a jechráněno proti dešti. Přiinstalaci v budově je nutnozatěsnit proti difuzi, aby sezabránilo kondenzaci para tvorbě ledu. Přídavněmohou být provedenáopatření pro odhlučnění.Zdroj tepla spodní vodaLegendaPro odběr spodní vody jsoupožadovány dvě studny,jedna „odběrová“ a jedna„vsakovací“. Vsakovacístudna musí v být po směruproudění vody. Čerpadlo,ve vodě a hlava studny musíbýt vzduchotěsně uzavřeny.1.2 tepelné čerpadlosolanka / voda1.3 tepelné čerpadlovoda / vodaM11 primární čerpadlopro solanku případněpro spodní voduN1 regulace tepelnéhočerpadla - vytápěníObr. 8.12: Schématické zobrazení napojení tepelných čerpadel voda / voda84

More magazines by this user
Similar magazines