metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovybytRodinnédomy-Nevytápěnémístnosti0 osoby rovna θ i 0,1 – 0,3teplotavenkovního vzduchu24 50 6,83 0,5Poslední skupinou dat jsou údaje definující tepelné zisky v zóně. Tepelné zisky v Tab.B.5jsou definovány na m 2 podlahové plochy zóny. Vstupní hodnoty pro výpočet tepelných ziskůjsou děleny na dvě části, původem od metabolického tepla uživatelů a obyvatelů budovy q oc atepelného výkonu spotřebičů q ap . V případě rodinného, nebo bytového domu a definujevyhláška 148/2007 Sb. v příloze 2 celkovou hodnotu měrné produkce tepla od spotřebičů aobyvatelů q ap+oc = 6 W/m 2 . Pro potřeby jednoznačného určení ve struktuře údajůstandardizovaných profilů užívání byla celková hodnota stejným dílem rozdělena mezi q oc aq ap . Tepelné zisky z osvětlovací soustavy jsou vypočítány podle příslušné kapitole v úvodnímtextu metodiky výpočtu, v metodické příručce a navazující příloze A.Časový podíl f oc definující přítomnost osob je vypočten z poměru doby užívání zónyv celém dni. Časový podíl f ap udávající dobu provozu spotřebičů pro různá využití prostoru jeuvažován pro rodinné domy a byty 0,2.Tab.B.5 Profil rodinné domy – tepelné ziskytyp zónyosobytepelné ziskyčasový podílpřítomnosti osobTepelné ziskypomocnéenergiečasový podíldoby provozuprovozní hodinydoba využitídenního světla zarokdoba využitíbez denníhosvětla za rokq oc f oc q ap f ap t D t NW/m² - W/m² - h hRodinné domy- Normový byt3 1,0 3 0,2 3000 2000Rodinné domy- Nevytápěnémístnosti0 1,0 0 0,2 3000 2000Tab.B.6 Profil rodinné domy – osvětleníOsvětlenítyp zónyintenzitaosvětleníkorekční činitelplošného využitíkorekční činitelna přítomnostiosobindex místnostičinitelčástečnéhozatíženíRodinné domy- Normový bytRodinné domy- Nevytápěné místnostiE m k A C A k F t,nlx - - - -není definováno není definováno není definováno není definováno není definovánonení definováno není definováno není definováno není definováno není definováno– B 7 –

More magazines by this user
Similar magazines