metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Metodická příručka3.4.1. Potřeba energie na přípravu teplé vodyPotřebu energie na přípravu teplé vody Q W,nd,z,j lze stanovit podle vztahu ,,, 1·10 · ,, · · · ,, , · 70. (72)kdeV W,z,j je spotřeba teplé vody v z-té zóně za j-tý časový úsek [m 3 /perioda], informativníhodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.12,ρ W je hustota vody [kg/m 3 ],c W je měrná tepelná kapacita vody [J/(kg.K)],θ W,h,z je průměrná roční teplota teplé vody v místě přípravy [°C],θ W,c je průměrná roční teplota přiváděné studené vody [°C], informativní hodnoty jsouuvedeny v příloze A, kapitola A.12,t j je délka j-tého časového úseku [h].3.4.2. Roční dodaná pomocná energie na přípravu teplé vodyRoční dodaná pomocná energie na přípravu teplé vody Q aux,W se stanoví jako součetdílčích dodaných pomocných energií Q aux,W,sys,z,j pro příslušný systém přípravy teplé vody proz-tou zónu za j-tý časový úsek podle vztahu , ,,,, 71. (73)kdeQ aux,W,sys,z,j je roční dodaná pomocná energie na přípravu teplé vody pro příslušný systémpřípravy teplé vody pro z-tou zónu za j-tý časový úsek [GJ]. ,,,, 3,6·10 72. (74)kde· ,,, · ,, · ,, ,, · f W,ctl,sys,j je váhový činitel regulace oběhových čerpadel cirkulace příslušného systémupřípravy teplé vody [-], informativní hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v přílozeA, kapitola A.13,P W,p,sys je instalovaný elektrický příkon čerpadel příslušného systému přípravy teplé vody[W], informativní hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.13,t j je délka j-tého časového úseku [h],f W,sys,j je přímo zadaný časový podíl provozu čerpadel příslušného systému přípravy teplévody v j-tém časovém úseku [-],P W,ctl,sys je instalovaný elektrický příkon systému měření a regulace příslušného systémupřípravy teplé vody [W].– 32 –

More magazines by this user
Similar magazines