metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BTab.B.11Metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyProfil obytné domy – tepelné ziskytyp zónyosobytepelné ziskyčasový podílpřítomnosti osobTepelné ziskypomocnéenergiečasový podíldoby provozuprovozní hodinydoba využitídenního světla zarokdoba využitíbez denníhosvětla za rokq oc f oc q ap f ap t D t NW/m² - W/m² - h hObytný dům -Normový bytObytný dům – Spol.prostory, techn.podlažíObytný dům -Nevytápěné místnosti3 1,0 3 0,2 3000 20000 1,0 0 0,2 3000 20000 1,0 0 0,2 3000 2000Tab.B.12Profil obytné domy – osvětleníOsvětlenítyp zónyintenzitaosvětleníkorekční činitelplošného využitíkorekční činitelna přítomnostiosobindex místnostičinitelčástečnéhozatíženíObytný dům - NormovýbytObytný dům – Spol.prostory, techn. podlažíObytný dům -Nevytápěné místnostiE m k A C A k F t,nlx - - - -není definováno není definováno není definováno není definováno není definovánonení definováno není definováno není definováno není definováno není definovánonení definováno není definováno není definováno není definováno není definováno– B 11 –

More magazines by this user
Similar magazines