metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Návrh metodiky pro postup výpočtu energetické náročnosti budovyη RH+,gen,sys je účinnost příslušného zdroje úpravy vlhkosti pro zvlhčování vnitřníhovzduchu [-], informativní hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitolaA.9.Dodaná energie do distribučního systému úpravy vlhkosti pro zvlhčování vnitřníhovzduchu Q RH+,dis,z,j se stanoví jako ,,, ,,, ,,60. (62)kdeη RH+,dis,sys je účinnost systému distribuce vlhkosti příslušného systému úpravy vlhkosti prozvlhčování vnitřního vzduchu [-], informativní hodnoty jsou uvedeny v příloze A, kapitolaA.9,Q RH+,nd,z,j je potřeba energie na zvlhčování v j-tém časovém úseku v z-té zóně [GJ].3.3.2. Roční dodaná energie na odvlhčování vnitřního vzduchuRoční dodaná energie na odvlhčování vnitřního vzduchu Q fuel,RH- se stanoví jako součetdodané energie ve všech z-tých zónách za j-tý časový úsek pro příslušný systém odvlhčovánípodle vztahu , ,,, · ,, ,,61. (63)kdeQ RH-,dis,z,j je dodaná energie dodané do distribučního systému úpravy vlhkosti proodvlhčení vnitřního vzduchu pro z-tou zónu v j-tém časovém úseku [GJ],f RH-,sys,j je podíl z dodané energie připadající na příslušný zdroj úpravy vlhkosti proodvlhčení vnitřního vzduchu v j-tém časovém úseku [-],η RH-,gen,sys je účinnost příslušného zdroje úpravy vlhkosti pro odvlhčení vnitřního vzduchu[-], informativní hodnoty jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.10.Dodaná energie do distribučního systému úpravy vlhkosti pro odvlhčení vnitřníhovzduchu Q RH-,dis,z,j se stanoví podle vztahu ,,, ,,, ,,62. (64)kdeη RH-,dis,sys je účinnost systému distribuce vlhkosti příslušného systému úpravy vlhkosti proodvlhčení vnitřního vzduchu [-],Q RH-,nd,z,j je potřeba energie na odvlhčování v j-tém časovém úseku v z-té zóně [GJ],informativní postup stanovení je uveden v příloze A, kapitola A.9.29

More magazines by this user
Similar magazines