metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovyZadávaná data pro jednotlivé zóny v části chlazení umožňují definovat zda-li je zónachlazena či nechlazena, vyjma šaten, kde se chlazení nepředpokládá. Zóny mají definovánuvnitřní výpočtovou teplotu při režimu chlazení 26 °C 2 během provozu zóny a teplotu 30 °Cpro režim chlazení mimo provozní dobu zóny. Provozní doba systému chlazení pro jednotlivézóny opět odpovídá době užívání, vyjma nechlazených zón - šaten. Teplota přiváděnéhovzduchu do chlazených zón je definována s gradientem 5 K proti vnitřní výpočtové teplotě,tudíž částečně snižuje tepelnou zátěž prostoru. Tento chladící výkon je v rámci výpočtuzahrnut do spotřeby energie na chlazení.Tab.B.20 Profil vzdělávací budovy – vytápěnítyp zónyVzdělávací budovy -Učebny, kabinetyvnitřní výpočtová teplotapro režim vytápěníVytápěnívnitřní výpočtová teplotapro režim vytápění mimoprovozní dobuprovozní doba vytápěníobjektuθ H,i θ H,i t H,h°C °C hod/den21 16 8Vzdělávací budovy -Posluchárny21 16 8Vzdělávací budovy -chodby, komunikace20 16 8Vzdělávací budovy -tělocvičny, sportovištěVzdělávací budovy -Kuchyně, přípravnyjídelVzdělávací budovy -Šatny18 15 1220 16 820 16 8Tab.B.21Profil vzdělávací budovy – chlazenítyp zónyvnitřní výpočtováteplota pro režimchlazeníChlazenívnitřní výpočtováteplota pro režimchlazení mimoprovozní dobuprovozní dobachlazení objektuteplota přiváděnéhovzduchu prochlazeníθ C,i θ C,i t, C,h T sup°C °C hod/den °CVzdělávací budovy -Učebny, kabinety26 30 8 21Vzdělávací budovy -Posluchárny26 30 8 21Vzdělávací budovy -chodby, komunikace26 30 8 21– B 18 –

More magazines by this user
Similar magazines