metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha AMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyInformativní příloha metodiky bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyPříloha A – podrobná charakteristika některých vstupních parametrůÚvodInformativní příloha A upravuje podrobnosti bilančního výpočtu energetické náročnostibudov. Příloha A doplňuje metodickou příručku bilančního výpočtu energetické náročnostibudov, bez jasných souvislostí se zmíněnou příručkou přílohu A nelze samostatně používatpro jiné výpočty.ObsahA.1 Roční dodaná energie na vytápění ........................................................................... 2A.2 Vnější tepelné zisky ............................................................................................... 14A.3 Vnitřní tepelné zisky pro bytové domy .................................................................. 16A.4 Tepelné zisky z osvětlení, dodaná elektrická energie na osvětlení ........................ 17A.5 Stupeň využitelnosti tepelných zisků pro vytápění a chlazení ............................... 22A.6 Roční dodaná pomocná energie na vytápění ......................................................... 23A.7 Roční dodaná energie na chlazení .......................................................................... 28A.8 Roční dodaná pomocná energie na chlazení .......................................................... 36A.9 Dodaná energie na zvlhčování vnitřního vzduchu ................................................. 40A.10 Dodaná energie na odvlhčování vnitřního vzduchu ............................................... 43A.11 Roční dodaná pomocná energie na mechanické větrání ........................................ 45A.12 Roční dodaná energie na přípravu teplé vody ........................................................ 47A.13 Roční spotřeba pomocné energie na přípravu teplé vody ...................................... 52A.14 Roční dodaná energie na osvětlení a spotřebiče .................................................... 54A.15 Roční produkce energie solárními kolektory ......................................................... 55A.16 Roční dodaná pomocná energie systému solárních kolektorů ............................... 57A.17 Roční produkce energie fotovoltaickými systémy ................................................. 58A.18 Roční produkce energie systémů kogenerace ........................................................ 59– A 1 –

More magazines by this user
Similar magazines