Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Забележка

Забележка относно операциите за възпроизвеждане на BD/DVD диск Възможно е някои операции за възпроизвеждане на BD/DVD диск да са умишлено фиксирани от производителите на софтуера. Тъй като системата възпроизвежда BD/DVD дискове в съответствие със съдържанието на диска, създадено от производителите на софтуера, е възможно някои функции за възпроизвеждане да са недостъпни. Вижте инструкциите, приложени към BD/DVD диска. Регионален код (Само за BD-ROM/DVD VIDEO дискове) Системата ви е снабдена с регионален код, отпечатан на задната страна на устройството и възпроизвежда само BD-ROM/DVD VIDEO дискове (само за възпроизвеждане), обозначени с идентични регионални кодове. Тази система се използва за защита на авторските права. DVD VIDEO дискове, обозначени с също могат да се възпроизвеждат на тази система. Ако се опитате да възпроизведете други DVD VIDEO дискове, на телевизионния екран ще се изведе съобщение [Playback prohibited by region code.] (Възпроизвеждането е забранено от регионалния код.). В зависимост от BD-ROM/DVD VIDEO диска, е възможно да не бъде указан регионален код, въпреки че възпроизвеждането на този BD-ROM/DVD VIDEO диск е забранено от регионалните ограничения. Забележки относно BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R дисковете или CD-R/CD-RW дисковете Някои BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R дискове или CD-R/CD-RW дискове не могат да бъдат възпроизвеждани на тази система поради качеството на записа или физическото състояние на диска, или пък характеристиките на записващото устройство и използвания софтуер. BD-R диск, записан на компютър няма да може да бъде възпроизведен, ако впоследствие бъдат добавени нови записи към него. CD или DVD диск няма да се възпроизведе, ако не е бил финализиран правилно. За повече информация се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към записващото устройство. Имайте предвид, че е възможно определени функции за възпроизвеждане да не действат при някои DVD+RW/DVD+R дискове, дори ако дисковете са правилно финализирани. В този случай гледайте диска посредством нормално възпроизвеждане. Забележки относно дисковете Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват на компакт диск (CD) стандарта. DualDisc и някои музикални дискове, кодирани посредством технологии за защита на авторското право, не отговарят на компакт диск (CD) стандарта и поради това е възможно те не могат да бъдат възпроизвеждани на тази система. Забележка относно двуслойните DVD дискове Възможно е възпроизвежданите картина и звук да прекъснат за момент при превключването на слоевете. Забележка относно 8 cm BD-RE/8 cm BD-R дискове Някои 8 cm BD-RE/8 cm BD-R дискове не могат да бъдат възпроизведени на тази система. Забележка относно BD-RE/BD-R дисковете Тази система поддържа Ver. 2.1 BD-RE и Ver.1.1 и 1.2 BD-R дискове, включително BD-R (LTH тип) дискове с органични пигменти. 100 BG

Поддържани аудио формати Аудио форматите, поддържани от тази система, са следните. Функция Function Формат Format LPCM 2ch LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch Dolby Digital Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus DTS DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS96/24 DTS-HD High Resolution Audio “BD/DVD” a a a a a a* a a “SAT/CABLE” “TV” (DIGITAL IN) a – a – a – – – : Формат, който се поддържа. –: Формат, който не се поддържа. * Само за BD DTS-HD Master Audio • Горната таблица е валидна само ако зададете [BD Audio Setting] в положение [Direct] (стр. 82) и [Sound Effect] в положение [Off] (стр. 82). Ако се използва друга настройка, в зависимост от аудио формата, звукът може автоматично да се декодира в подходящ формат. Допълнителна информация 101 BG