Views
4 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Подготовка

Подготовка за включване 20 Натиснете . [Auto Calibration] започва. Системата автоматично регулира настройките на говорителите. Пазете тишина по време на измерването. • Когато започне [Auto Calibration], се извежда силен тест сигнал. Не можете да намалите силата на звука. Съобразете се с малките деца и съседите. • Преди да извършите [Auto Calibration], поставете усилвателя за съраунд звук на подходящо място. Ако поставите усилвателя за съраунд звук на неподходящо място, например в друга стая, няма да постигнете точни измервания. • Когато използвате безжичния комплект говорители за съраунд звук (WHAT-SBP1, продава се отделно), вместо задните говорители за съраунд звук (стр. 16), поставете говорителите на подходящи места и включете усилвателя за съраунд звук. 21 Проверете резултатите от [Auto Calibration]. Резултатите от измерването се извеждат на телевизионния екран. Натиснете , за да смените страницата. Първата страница показва разстоянието на говорителите. Втората страница показва нивото на говорителите. Ако крайните резултати са точни, разкачете микрофона за калибриране и натиснете [OK]. , за да изберете • Средата в стаята, където е монтирана системата, може да повлияе на измерванията. 22 Натиснете . Операцията Лесна настройка (Easy Setup) приключва. Всички операции по свързване и настройка са завършени. За да излезете от операцията Лесна настройка (Easy Setup) Натиснете бутона HOME на която и да е от стъпките. Извеждане на Дисплея за Лесна настройка (Easy Setup) 1 Натиснете бутона HOME. Основното меню се извежда на телевизионния екран. 2 Натиснете , за да изберете [Setup]. 3 Натиснете , за да изберете [Easy Setup], след това натиснете . 4 Натиснете , за да изберете [Start], след това натиснете . Извежда се Дисплеят за Лесна настройка (Easy Setup). Стъпка 4: Избор на източник Можете да избирате източник, който да възпроизведете. FUNCTION 1 4 7 2 5 8 0 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато желаната функция се изведе на дисплея на предния панел. При всяко натискане на бутона FUNCTION, функцията се променя както следва. “BD/DVD” t “TUNER FM” t“TV” t “SAT/CABLE” t “DMPORT” t “AUDIO” t … Функция Function Източник Source “BD/DVD” Диск, който системата може да в ъзпроизвежда “TUNER FM” FM радио (стр. 54) “TV” Телевизор (компонент, свързан към жаковете ТV (AUDIO IN L/R) или жака TV (DIGITAL IN OPTICAL) на задния панел (стр. 24)) “SAT/CABLE” Компонент, свързан към жака SAT/ CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) на задния панел (стр. 25) “DMPORT” DIGITAL MEDIA PORT адаптер (стр. 58) “AUDIO” Компонент, свързан към жаковете AUDIO (AUDIO IN L/R) на задния панел (стр. 25) 3 6 9 34 BG

Стъпка 5: Слушане на съраунд звук Можете да се наслаждавате на съраунд звук, просто като изберете един от предварително програмираните режими за декодиране на системата. Те внасят вълнуващия и мощен звук на киносалоните във вашия дом. 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 SYSTEM MENU Подготовка за включване X/x/c, Слушане на звука от телевизора с 5.1-канален съраунд звуков ефект 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “AUDIO MENU”, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “DEC.MODE”, след това натиснете или . 4 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “A.F.D.7.1.CH”. 5 Натиснете . Настройката е запаметена. 6 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. Избор на съраунд звукови ефекти според вашите предпочитания за слушане 1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. 2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “AUDIO MENU”, след това натиснете или . 3 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе “DEC.MODE”, след това натиснете или . 35 BG