Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Пестене на

Пестене на енергия в режим на готовност Проверете дали са извършени следните настройки: - [Control for HDMI] e зададен в положение [Off] (стр. 66). - “S-AIR STBY” e зададен в положение “STBY OFF” (стр. 63). - “DEMO” e зададен в положение “DEMO OFF” (стр. 75). - [Standby Mode] e зададен в положение [Normal] (стр. 86). 76 BG

Настройки и регулации Използване на дисплея за настройка Можете да извършвате най-различни настройки на елементи като картина и звук. Изберете (Setup - Настройки) от основното меню, когато искате да промените настройките на системата. • Настройките за възпроизвеждане, запаметени на диска, имат предимство пред настройките от дисплея с настройки и е възможно не всички описани функции да действат. 1 Натиснете бутона HOME. Основното меню се извежда на телевизионния екран. 2 Натиснете , за да изберете [Setup]. 3 Setup Network Update Video Settings Audio Settings BD/DVD Viewing Settings Photo Settings 3 Натиснете , за да изберете иконката на категорията за настройка, която желаете да промените, след това натиснете . Пример: [Video Settings] Можете да настроите следните опции. Иконка Обяснение [Network Update] (стр. 78) Обновява софтуера на системата. [Video Settings] (стр. 79) Извършва видео настройките според вида на свързващите жакове. [Audio Settings] (стр. 81) Извършва аудио настройките според вида на свързващите жакове. [BD/DVD Viewing Settings] (стр. 83) Извършва подробни настройки за възпроизвеждане на BD/DVD дискове. -- [Photo Settings] (стр. 85) Извършва настройки за файлове със снимки. [HDMI Settings] (стр. 85) Извършва HDMI настройките. -- [System Settings] (стр. 86) Извършва настройките на системата. -- [Network Settings] (стр. 87) Извършва подробни настройки за Интернет и мрежовите връзки. -- [Easy Setup] (стр. 88) Извършва повторно Лесната настройка (Easy Setup), за да направи основните настройки. -- [Resetting] (стр. 89) Връща системата към фабричните й настройки. 4 Натиснете , за да изберете опция, след това натиснете . Извеждат се опциите за избрания елемент. Пример: [TV Type] Setup TV Type 16:9 Screen Format 4:3 Настройки и регулации DVD Aspect Ratio Cinema Conversion Mode Setup TV Type Set the screen aspect ratio of your TV. Опции Options Screen Format Original DVD Aspect Ratio Letter Box Cinema Conversion Mode Auto 77 BG