Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

относно този

относно този софтуер или производни на него продукти. За този софтуер може да се използва само наименованието “софтуер на Independent JPEG Group”. Ние даваме специално разрешение и насърчаваме използването на този софтуер като основа за продукти, разпространявани с търговска цел, при условие, че продавачът поеме всички свързани с продукта гаранции и отговорности. Информация за PuTTY софтуера Този продукт съдържа някои кодове от приложението PuTTY. Пакет на източника: putty-0.58.tar.gz Текст на Лиценза: http://www.chiark.greenend.org. uk/~sgtatham/putty/licence.html PuTTY е защитен с авторски права 1997г.-2006г. Саймън Татхам. Авторски права върху части на софтуера имат също и Робърт де Бат, Йорис ван Рантуик, Делян Делчев, Андреас Шулц, Йероен Масар, Уез Фурлонг, Николас Бари, Джъстин Брадфорд, Бен Харис, Малкълм Смит, Ахмад Калифа, Маркус Кун и CORE SDI S.A. Всеки има право да получи безплатно копие на този софтуер и свързаните с него файлове с документация (наричани с общото наименование “Софтуерът”), да се разпорежда със Софтуера без ограничение, включително без ограничение на правото да използва, копира, модифицира, обединява, публикува, разпространява, прелицензира и/или да продава копия на Софтуера и да разрешава на хората, на които предоставя Софтуера да извършват същото, ако са спазени следните условия: Във всички копия или значителни части на Софтуера трябва да се съдържа гореописаната информация относно авторските права и този списък с условия. ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ “ТАКЪВ, КАКЪВТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ НА СОФТУЕРА, ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЛИПСАТА НА НАРУШЕНИЯ СПРЯМО ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА САЙМЪН ТАТХАМ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ СОФТУЕР, ОТ НЕГОВАТА УПОТРЕБА ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕГО. Информация за fdlibm софтуера @(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18 Защитен с авторски права (C) 1993г.на Sun Microsystems, Inc. Всички права запазени. Разработен от SunSoft, служба на Sun Microsystems, Inc. Имате право безплатно да използвате, копирате, модифицирате и разпространявате този софтуер, при условие че описаната тук информация бъде запазена непроменена. Информация относно Root Certificates В допълнение може да кажем, че компонентите Runtimes и Runtime може да съдържат един или повече основни сертификати (наричани по-нататък с наименованието “Root Certificates”). Възможно е да не успеете да модифицирате Root Certificates. Информация за Nano-XML Защитен с авторски права (C) 2000г.-2002г Марк де Шемакер. Всички права запазени. Този софтуер се предоставя “такъв, какъвто е”, без никакви изрично указани или подразбиращи се гаранции. При никакви обстоятелства авторите не са отговорни за каквито и да е щети, възникнали във връзка с употребата на този софтуер. Всеки има право да използва този софтуер за каквато и да е цел, включително в приложения с търговска цел, да го променя и последващо да го разпространява, ако са спазени следните условия: 1. Същността на този софтуер не трябва да бъде погрешно представена; вие не можете да претендирате, че сте разработили оригиналния софтуер. Ако използвате този софтуер в продукт, би било добре, ако има съобщение за това в документацията на продукта, но такова не е задължително. 2. Ако променените версии на софтуера, промените трябва ясно да бъдат обозначени като такива, а не погрешно да се представят като оригинален софтуер. 3. Тази информация не може да бъде премахната или променена при разпространение на софтуера под каквато и да е форма. MPEG-4 AVC и VC-1 ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН С АVС ПАТЕНТЕН ЛИЦЕНЗ И VС-1 ПАТЕНТЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА И НЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА РАЗКОДИРАНЕ НА ВИДЕО СИГНАЛ, ТАКА ЧЕ ТОЙ ДА СЪОТВЕТСТВА НА АVС СТАНДАРТА (“АVС ВИДЕО”) И/ИЛИ VС-1 СТАНДАРТА (“VС-1 ВИДЕО”), КОЙТО Е КОДИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА, А НЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕН ОТ ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ДОСТАВЯ АVС ВИДЕО И/ИЛИ VС-1 ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ДРУГ ВИД УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM Curl лиценз ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ Защитен с авторски права (с) 1996г.-2009г. Даниел Стенбърг, . 122 BG

Всички права запазени. Имате право безплатно да използвате, копирате, модифицирате и разпространявате този софтуер за каквато и да е цел, при положение, че всички копия съдържат гореописаната информация за авторските права и този списък с условия за използване. ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ “ТАКЪВ, КАКЪВТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ НА СОФТУЕРА, ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЛИПСАТА НА НАРУШЕНИЯ СПРЯМО ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ СОФТУЕР, ОТ НЕГОВАТА УПОТРЕБА ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕГО. Освен по описаните тук начини, името на притежателя на авторското право не може да се използва за реклама или друг вид подпомагане на продажбата, употребата или друг вид разпореждане с този Софтуер, без предварително писмено разрешение от притежателя на авторското право. Информация за expat Защитен с авторски права (с) 1998г.1999г., 2000г. Thai Open Source Software Center Ltd и Кларк Купър. Защитен с авторски права (с) 2001г., 2002г., 2003г. Expat maintainers. Всеки има право да получи безплатно копие на този софтуер и свързаните с него файлове с документация (наричани с общото наименование “Софтуерът “), да се разпорежда със Софтуера без ограничение, включително без ограничение на правото да използва, копира, модифицира, обединява, публикува, разпространява, прелицензира и/или да продава копия на Софтуер,а и да разрешава на хората, на които предоставя Софтуера, да извършват същото, ако са спазени следните условия: Във всички копия или значителни части на Софтуера трябва да се съдържа гореописаната информация относно авторските права и този списък с условия. ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ “ТАКЪВ, КАКЪВТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ НА СОФТУЕРА, ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЛИПСАТА НА НАРУШЕНИЯ СПРЯМО ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ СОФТУЕР, ОТ НЕГОВАТА УПОТРЕБА ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕГО. Допълнителна информация 123 BG