Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Преден панел

Преден панел FUNCTION VOLUME (включен/режим на готовност) (стр. 38) Включва устройството или го задава в режим на готовност. Бутони за извършване на операции по възпроизвеждането (стр. 38) (възпроизвеждане) Стартира или рестартира възпроизвеждането. Стартира изреждане на снимки, когато поставите диск, съдържащ файлове с JPEG изображения. (стоп) Спира възпроизвеждането и запаметява мястото, на което сте спрели (точка за възобновяване). Точката за възобновяване за дадено заглавие/ запис е последната точка, която сте възпроизвели или последната снимка от папка със снимки. FUNCTION Избира източника за възпроизвеждане. VOLUME +/– Регулира нивото на силата на звука на системата. (отворено/затворено) Отваря или затваря отделението за диска. 12 BG Индикатор S-AIR Светва, когато S-AIR предавателят бъде поставен в системата и тя започне да предава звука. Индикатор VIRTUAL 7.1CH (стр. 35) Свети, докато е активирано виртуалното 7.1- канално декодиране. Индикатор за захранване Свети, докато системата е включена. Дисплей на предния панел Отделение за диска (стр. 38) (сензор за дистанционно управление)

Дисплей на предния панел Индикации на дисплея на предния панел PL SLEEP x NEO:6 TUNED ST NTSC EXT HDMI HD 24P NIGHT BASS Указва текущия съраунд формат. Светва, когато бъде приета радиостанция. (Само за радио) (стр. 54) Светва, когато бъде приет стерео звук. (Само за радио) (стр. 54) Светва, когато извеждате видео сигнал в NTSC система за цветна телевизия Светва, когато се разпознае външна памет. (стр. 28) Светва, когато жакът HDMI OUT бъде свързан правилно към HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection – Защита на широколентово цифрово съдържание)- съвместимо устройство с HDMI или DVI (Digital Visual Interface – Цифров визуален интерфейс) вход. Светва, когато извеждате 720p/1080i/1080p видео сигнали от жака HDMI OUT или 720p/1080i видео сигнали от жаковете COMPONENT VIDEO OUT. Светва, когато извеждате 1920 x 1080p/24Hz видео сигнали. Светва, когато е включен нощен режим. (стр. 52) Светва, когато е активирана функцията DYNAMIC BASS. (стр. 52) Извежда информация за състоянието на системата – например номер на глава, заглавие или запис, информация за часа, радио честотата, състоянието на възпроизвеждането, режима за декодиране и др. Светва, когато системата се свърже с мрежата. Извежда информация за състоянието на възпроизвеждането на системата. Мига, когато настроите таймера за автоматично изключване (стр. 74). 13 BG