Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Външно аудио

Външно аудио устройство Използване на DIGITAL MEDIA PORT адаптер DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) адаптерът ви позволява да се насладите на звука от преносим аудио източник или компютър. Когато свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптер, можете да слушате звука от свързания компонент през системата. Достъпните DIGITAL MEDIA PORT адаптери са различни във всеки регион. За подробности относно свързването на DIGITAL MEDIA PORT адаптера вижте раздела “Свързване на други компоненти” (стр. 25). Забележка • Не свързвайте друг адаптер, освен DIGITAL MEDIA PORT адаптер. • Не свързвайте и не разкачвайте DIGITAL MEDIA PORT адаптера към/от устройството, докато системата е включена. • В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT адаптера, е възможно да се изведе и картина. В този случай, системата ще изведе само композитен видео сигнал, независимо от вида на видео сигнала. • Когато използвате едновременно системата и Bluetooth безжичен аудио адаптер (например, TDM- BT1, не е приложен), разстоянието за предаване на сигнала между Bluetooth предавателя и Bluetooth безжичния аудио адаптер може да намалее. В този случай поставете Bluetooth предавателя възможно по-далече от системата или преместете Bluetooth безжичния аудио адаптер по-близо до Bluetooth предавателя. • Когато използвате едновременно системата и Безжичен мрежов аудио адаптер (например, TDM- NC1, не е приложен), поставете Безжичния мрежов аудио адаптер възможно най-далече от системата. Възпроизвеждане на свързания компонент на системата 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато на дисплея на предния панел се изведе “DMPORT”. 2 Започнете възпроизвеждане на свързания компонент. Звукът и картината от свързания компонент се извеждат на системата или на свързания телевизор. За подробности относно операциите вижте инструкциите за експлоатация, приложени към DIGITAL MEDIA PORT адаптера. • В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT адаптера е възможно да не успеете да управлявате свързан компонент, като използвате бутоните на дистанционното или на устройството. Следната илюстрация показва пример на бутони, които можете да използвате в този случай. FUNCTION X 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 ./> N x Подобряване на компресирания звук Можете да подобрите компресирания звук, като например звука на МР3 аудио файл. Този ефект автоматично се активира, когато зададете режима за декодиране в положение “A.F.D. STD” (стр. 35), докато е избрана функция “DMPORT”. За да отмените ефекта, изберете настройка, различна от “A.F.D. STD”. 58 BG

CENTER SPEAKER SUBWOOFER FRONT R COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER FRONT L SUR R SUR L VIDEO OUT HDMI OUT DMPORT DC5V 700mA MAX SAT/CABLE TV DIGITAL IN DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL DC5V EZW-T100 EXT 500mA MAX ANTENNA COAXIAL 75 FM TV AUDIO L L A. CAL MIC ECM-AC2 R R AUDIO IN AUDIO IN Използване на S-AIR продукт Устройството е съвместимо с функцията S-AIR (стр. 110), която позволява предаване на звука между S-AIR продукти. Когато закупите S-AIR продукти, трябва да извършвате следните настройки, за да извършите предаване на звука. S-AIR продукти Съществуват два вида S-AIR продукти. • S-AIR главно устройство (системата): Това устройство предава звука. Можете да използвате до три S-AIR основни устройства. (Броят на използваемите S-AIR основни устройства зависи от средата, в която ги използвате.) • S-AIR подчинено устройство: Това устройство приема звука. – Усилвател за съраунд звук: Можете да се насладите на звука от говорителите за съраунд звук по безжичен път. – S-AIR приемник: Можете да слушате звука от системата в друга стая. Стая Room A A S-AIR главно S-AIR main устройство unit Зареждане на безжичен предавател/приемник За да използвате S-AIR функцията, трябва да заредите безжичен предавател в главното S-AIR устройство и безжичния предавател в S-AIR допълнителното устройство. • Преди да заредите безжичния предавател/ приемник, уверете се, че сте изключили захранващия кабел. • Не докосвайте терминалите на безжичния предавател/приемник. За да заредите безжичен предавател в устройството 1 Развийте винтовете и свалете капачето на гнездото. Задна Rear of част the на unit устройството Капаче на Slot гнездото cover Външно аудио устройство EZW-T100 S-AIR S-AIR подчинено sub unit устройство (усилвател (surround за amplifier) съраунд звук) Стая Room BB S-AIR подчинено S-AIR sub устройство unit (S-AIR (S-AIR приемник) receiver) (не е приложен (not supplied) в комплекта) • Свалете винтовете от капачето на гнездото, което е маркирано с удивителна. Не развивайте други винтове. • Капачето на гнездото не е необходимо повече. Въпреки това, запазете капачето след свалянето. 59 BG