Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Změna nahr. složky

Změna nahr. složky Změní složku na paměťové kartě, která je aktuálně používána pro ukládání snímků. 1 MENU t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) t [Změna nahr. složky] 2 Vyberte složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku. 3 [OK] t z Poznámky • Tato položka není zobrazena, používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť. • Následující složku nelze použít jako složku pro ukládání. – složka „100“ – Složka s číslem, která má pouze „sssMSDCF“ nebo „sssMNV01“. • Nahrané snímky nelze přesouvat do jiné složky. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 102 CZ

Vymaz. nahr.složky Vymaže na paměťové kartě složku pro ukládání snímků. 1 MENU t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) t [Vymaz. nahr.složky] 2 Vyberte složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku. 3 [OK] t z Poznámky • Tato položka není zobrazena, používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť. • Vymažete-li složku nastavenou jako složka pro ukládání pomocí [Vymaz. nahr.složky], vybere se jako další složka pro ukládání složka, která má největší číslo složky. • Lze mazat pouze prázdné složky. Obsahuje-li složka snímky nebo soubory, které nelze přehrát ve fotoaparátu, vymažte nejdříve tyto snímky a soubory, a poté vymažte složku. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 103 CZ