Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Zobrazení snímků na

Zobrazení snímků na televizoru Připojíte-li fotoaparát k televizoru, můžete snímky zobrazit na obrazovce televizoru. Připojení se liší podle typu televizoru, k němuž je fotoaparát připojen. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném k televizoru. Zobrazení snímků po připojení fotoaparátu k televizoru pomocí přiloženého víceúčelového kabelu 1 Vypněte fotoaparát a televizor. 2 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí víceúčelového kabelu ( je součástí dodávky). 1 Vstupní zdířky audio/video Tlačítko (Přehrávání ) Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Kabel pro víceúčelový konektor 2 K víceúčelovému konektoru 3 Zapněte televizor a nastavte vstup. 4 Stisknutím tlačítka (Přehrávání) zapněte fotoaparát. Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce. Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný snímek. Rejstřík Poznámky • Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby odpovídal příslušnému televiznímu systému (strana 94). • Pokud je fotoaparát propojen s televizorem, fotografovaný snímek nebude zobrazen na televizoru během snímání videoklipu. • Při odesílání výstupního signálu do televizoru, je Režim snadného prohlížení neplatný. 108 CZ

Prohlížení snímku po připojení fotoaparátu k televizoru HD TV Snímek uložený ve fotoaparátu lze zobrazit, připojíte-li fotoaparát k televizoru HD (televizor s vysokým rozlišením) pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně). Použijte Type3-kompatibilní adaptérový kabel pro výstup HD (prodává se samostatně). 1 Vypněte fotoaparát a televizor. 2 Připojte konverzní adaptér ke kabelu výstupního adaptéru HD (prodává se samostatně) a připojte fotoaparát k HD TV (televizoru s vysokým rozlišením) příslušným kabelem. Obsah Hledání operace COMPONENT VIDEO IN AUDIO Tlačítko (Přehrávání ) MENU/Hledání nastavení Zelený/modrý/červený Výstup HD Kabel adaptéru (prodává se samostatně) Bílý/ červený 1 Vstupní zdířky audio/video Konverzní adaptér* 2 K víceúčelovému konektoru Rejstřík *Konverzní adaptér se dodává spolu s kabelem výstupního adaptéru HD vyhovujícím standardu Type3 (prodává se samostatně). 3 Zapněte televizor a nastavte vstup. 4 Stisknutím tlačítka (Přehrávání) zapněte fotoaparát. Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce. Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný snímek. Poznámky • Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] (strana 93). • Snímky vyfotografované ve velikosti [VGA] nelze přehrát ve formátu HD. • Snímáte-li video za podmínky, že je fotoaparát a televizor připojen pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně), nahrávaný snímek nebude zobrazen v televizoru. • Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby odpovídal příslušnému televiznímu systému (strana 94). • Při odesílání výstupního signálu do televizoru, je Režim snadného prohlížení neplatný. Pokračovánír 109 CZ