Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

MENU/Hledání

MENU/Hledání nastavení Blesk (pouze DSC-W380/W390) V režimu Snadné fotografování lze vybrat Nastavení blesku také tlačítkem MENU. 1 Nastavte ovladač režimů na (Snadné fotografování ). 2 MENU t [Blesk] t z na ovládacím tlačítku 3 Vyberte požadovaný režim. Obsah Auto Vyp. V tmavých podmínkách nebo při zadním světle se automaticky spustí blesk. Nepoužije blesk. Hledání operace Rejstřík 52 CZ

Nastavení série Můžete zvolit režim jednoho snímku nebo režim série. 1 MENU t (Nastavení série) t požadovaný režim Obsah (Jeden snímek) (Série) Zaznamená jeden snímek. Po stisknutí a přidržení tlačítka spouště fotoaparát zaznamená až 100 snímků za sebou. Hledání operace Poznámky • Režim série není dostupný v režimech snadné snímání, plynulé panorama, video nebo snímání úsměvu. • Blesk je nastaven na [Vypnout]. • Při fotografování se samospouští se uloží pět snímků. • Interval mezi snímky se prodlouží v závislosti na nastavení velikosti snímku. • Je-li kapacita akumulátoru téměř vyčerpána nebo pokud je vnitřní paměť či paměťová karta plná, režim Série se zastaví. • [Ostření], [Vyváž. bílé] a [EV] jsou nastaveny podle prvního snímku a zůstanou u dalších snímků stejné. MENU/Hledání nastavení Rejstřík 53 CZ