Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

EV Expozici lze upravit

EV Expozici lze upravit ručně po kroku 1/3 EV v rozmezí od –2.0 EV do +2.0 EV. 1 MENU t (EV) t požadované nastavení expozičního stupně EV Poznámky • V režimu Snadné fotografování nelze expoziční stupeň EV upravit. • Fotografujete-li objekt za velmi jasných nebo temných podmínek nebo použijete-li blesk, nemusí být úprava expozice účinná. zÚprava expozice z důvodu lepšího vzhledu snímků Přeexponování = příliš mnoho světla Bělavé snímky Správná expozice Nižší nastavení expozice EV – Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Vyšší nastavení expozice EV + Podexponování = příliš málo světla Tmavý snímek Rejstřík 54 CZ

ISO Nastaví světelnou citlivost, když je fotoaparát v režimu volba scény nastaven na automatický program nebo (Pod vodou) (pouze DSC-W350/W360/W380/W390). Obsah 1 MENU t (ISO) t požadovaný režim (Auto) / / / / / / Nastaví citlivost ISO automaticky. Rozmazání snímku na temných místech nebo u pohyblivých objektů lze omezit zvýšením citlivosti ISO (vyberte vyšší číslo). Poznámka • Jinou citlivost ISO než [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 800] nelze vybrat, je-li režim záznamu nastaven na série nebo je-li [DRO] nastaveno na [DRO plus]. zNastavení citlivosti ISO (Doporučená hodnota expozice) Citlivost ISO je hodnocení citlivosti pro záznamová média, která je spojena s obrazovým senzorem přijímajícím světlo. Při stejné expozici se snímky s různou citlivostí ISO liší. Vysoká citlivost ISO Zaznamenává jasné snímky, i když fotografujete na tmavých místech se zvýšenou rychlostí závěrky pro snížení rozmazání. Snímky však mohou obsahovat více šumu. Nízká citlivost ISO Zaznamenává snímky s hladšími barevnými přechody. Je-li však expozice nedostatečná, může být obrázek příliš tmavý. Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Pokračovánír 55 CZ