Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

MENU/Hledání

MENU/Hledání nastavení Průvodce funkcemi Lze vybrat, zda bude při práci s fotoaparátem zobrazována nápověda k funkcím. 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení ) t [Průvodce funkcemi] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Obsah Zap. Vyp. Zobrazování nápovědy k funkcím. Skrytí nápovědy k funkcím. Hledání operace Rejstřík 90 CZ

Režim demo Lze nastavit, zda bude spuštěna demonstrace funkcí Snímání úsměvu a Rozpoznání scény. Není-li třeba přehrávat demonstraci, nastavte [Vyp.]. Obsah 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení ) t [Režim demo] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Režim demo 1 Režim demo 2 Vyp. Ukázka režimu Rozpoznání scény. Ukázka režimu Snímání úsměvu se spustí automaticky, pokud není během 15 sekund provedena žádná operace. Demonstrace nebude spuštěna. Hledání operace Poznámka • Stisknutím tlačítka spouště během ukázky režimu Snímání úsměvu spoušť funguje, ale snímek se nenahraje. MENU/Hledání nastavení Rejstřík 91 CZ