Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Tisk je zrušen.

Tisk je zrušen. •Ujistěte se, zda jste neodpojili víceúčelový kabel ještě před zmizením značky PictBridge). Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu. (připojení •Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce. •Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem tiskárny. V části snímku, kam se vkládá datum, se vytiskne „---- -- --“. •Snímek neobsahuje informaci o pořízení, proto nelze vložit datum. Nastavte [Datum] na [Vyp.] a vytiskněte snímek znovu (strana 119). Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti. •Používáte-li po připojení tiskárny k fotoaparátu papír různé velikosti, odpojte víceúčelový kabel a znovu jej připojte. •Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte buď nastavení fotoaparátu (strana 119) nebo tiskárny. •Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované velikosti. Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát. •Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. V závislosti na typu tiskárny to může chvilku trvat. Ostatní Objektiv je zamlžený. •Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho v klidu přibližně hodinu, teprve poté jej znovu použijte. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Fotoaparát s vysunutým objektivem se vypne. •Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru, a poté fotoaparát znovu zapněte. •Nesnažte se zastaveným objektivem pohybovat násilím. Fotoaparát se při delším používání zahřívá. • Nejedná se o závadu. Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení hodin. • Znovu nastavte datum a čas (strana 107). •Vnitřní dobíjecí záložní baterie je vybitá. Vložte nabitý akumulátor a nechte jej ve fotoaparátu 24 hodin nebo déle při vypnutém stavu. Datum nebo čas je nesprávný. •Nastavení oblasti je nastaveno na jinou oblast než je vaše aktuální. Změňte nastavení pomocí MENU t (Nastav.) t [Nastavení hodin] t [Nastavení oblasti]. 128 CZ

Výstražné indikátory a zprávy Zobrazení vnitřní diagnostiky Zobrazí-li se kód začínající písmenem abecedy, byla spuštěna funkce vnitřní diagnostiky fotoaparátu. Dvě poslední číslice (označeno ss) se liší podle stavu fotoaparátu. Pokud nedokážete vyřešit problém ani po opakovaném vyzkoušení nápravných opatření, vyžaduje pravděpodobně fotoaparát odbornou opravu. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. C:32:ss •Problém se týká hardwaru fotoaparátu. Vypněte a znovu zapněte napájení. C:13:ss •Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na paměťové kartě. Zkuste fotoaparát vypnout a znovu zapnout, nebo vyjměte a znovu vložte paměťovou kartu. • Došlo k chybě formátování vnitřní paměti, případně byla vložena nezformátovaná paměťová karta. Zformátujte vnitřní paměť nebo paměťovou kartu (strana 100). •Vloženou paměťovou kartu nelze ve fotoaparátu použít, případně došlo k poškození dat. Vložte novou paměťovou kartu. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení E:61:ss E:62:ss E:91:ss •Došlo k poruše fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (strana 92), poté znovu zapněte napájení. Rejstřík E:94:ss •Objevila se závada, kterou nemůžete odstranit. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Sdělte jim 5-místní kód, který začíná písmenem „E“. Zprávy Jestliže se zobrazí následující zprávy, postupujte podle příslušných pokynů. •Kapacita akumulátoru je nízká. Okamžitě nabijte modul akumulátoru. Podle podmínek použití nebo typu modulu akumulátoru může indikátor blikat dokonce i v případě, že zbývá 5 až 10 minut kapacity akumulátoru. K použití jen s kompatibilními akumulátory •Vložený akumulátor není modul akumulátoru NP-BN1 (je součástí dodávky). Chyba systému •Vypněte a znovu zapněte napájení. 129 CZ