Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Režim prohlížení

Režim prohlížení Umožňuje vybrat formát zobrazení při zobrazení snímků. 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání ), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 MENU t (Režim prohlížení ) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku (Přehled dat) (Přehled složek (static. sn.)) (Přehled složek (Videoklipy)) Poznámky • Když používáte vnitřní paměť, přepne se režim prohlížení na přehled složek a fotografie i videa se přehrají ze stejné složky. • Přehled událostí není u tohoto fotoaparátu dostupný. Zobrazení kalendáře Zobrazení snímků podle data. Zobrazuje pouze fotografie. Zobrazuje pouze videa. 1 MENU t (Režim prohlížení) t [Přehled dat] t z na ovládacím tlačítku 2 Chcete-li zobrazit kalendář, stiskněte několikrát tlačítko (Přehled). Pomocí ovládacího tlačítka zvolte / , pak vyberte měsíc, který chcete zobrazit. Zvolta datum a stiskněte z, aby se zobrazily snímky ze zvoleného data v režimu přehledu. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík zZobrazení snímků pořízených jiným fotoaparátem Fotoaparát vytvoří na paměťové kartě databázi obrazů a zaregistruje všechny fotografie pro pozdější přehrání. Pokud fotoaparát detekuje snímky, které nebyly zaregistrovány v databázi obrazů na paměťové kartě, zobrazí se registrační obrazovka „Nalezeny soubory, které nebyly rozpoznány Importování souborů“. Chcete-li zobrazit nezaregistrované snímky, zvolte [OK] a snímky se zaregistrují. • Při registrování používejte plně nabitý modul akumulátoru. Při registrování nezaregistrovaných souborů pomocí modulu akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se modul akumulátoru může vybít a může dojít k poškození dat snímků. 74 CZ

Retuš Retušuje uložený snímek a uloží jej jako nový soubor. Původní snímek se zachová. 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání ), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 MENU t (Retuš) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku 3 Proveďte retušování podle metody postupu v každém režimu. (Ořezat (Změnit velikost)) (Korekce červených očí) (Neostrá místa) Zaznamená zvětšený přehrávaný snímek. 1 Pro zvětšení snímku stiskněte tlačítko (T), pro zmenšení stiskněte W. 2 Pomocí ovládacího tlačítka místo přiblížení. 3 MENU t vybere velikost snímku pro uložení t z 4 [OK] t z • Oříznutím se kvalita snímků může zhoršit. • Velikost snímku, který můžete ořezat, se může snímek od snímku lišit. Korekce jevu červených očí vyvolaného bleskem. 1 Vyberte [OK] pomocí ovládacího tlačítka t z. • U některých snímků nemusí být možné opravit jev červených očí. Zaostří snímek uvnitř vybraného rámečku. 1 Vyberte oblast (rámeček) u požadovaného snímku určeného k retušování pomocí ovládacího tlačítka t MENU. 2 [OK] t z • V závislosti na snímku nemusí být provedená korekce dostatečná a může dojít ke zhoršení kvality snímku. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Poznámka • Videa ani panoramatické snímky nelze retušovat. 75 CZ