Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, která umožňuje vybírat snímky na paměťové kartě, které chcete později vytisknout. Značka (Značka tisku) se zobrazí u registrovaných snímků. 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 MENU t t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku (Toto foto) (Více snímků) Poznámky • Značku • Značku Přiřadí tisk aktuálně zobrazenému snímku v režimu jednoho snímku. Lze vybrat a přiřadit tisk několika snímkům. Postupujte následovně od kroku 2. 1Vyberte snímek a stiskněte z. Opakujte výše uvedené kroky, dokud nebudou určeny k tisku všechny snímky. Vyberte snímek pomocí značky , abyste zrušili značku . 2MENU t [OK] t z (značka tisku) nelze přidat k videoklipům nebo snímkům ve vnitřní paměti. (značka tisku) lze přidat maximálně k 999 snímkům. zOdstranění značky DPOF Vyberte snímek, u něhož chcete odstranit registraci DPOF, a poté stiskněte z na ovládacím tlačítku stejným postupem, jako při nastavení značky . Značka zmizí a registrace DPOF je zrušena. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 78 CZ

Otočit Otočení fotografie. Použijte tuto funkci, chcete-li zobrazit vodorovně orientovaný snímek ve svislé orientaci. Obsah 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 MENU t (Otočit) t z na ovládacím tlačítku 3 Otočte snímek pomocí [ / ] t b/B 4 [OK] t z Poznámky • Videoklipy a chráněné snímky nelze otáčet. • Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty. • Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení vyhodnocena správně. Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 79 CZ