Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

DISP (nastavení

DISP (nastavení zobrazení displeje) 1 Stiskněte DISP (nastavení zobrazení displeje) na ovládacím tlačítku. 2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný režim. Obsah (Jas + jen snímek) (Jas + Údaje o expozici) (Pouze režim přehrávání) (Jasná) Zvyšuje jas displeje a zobrazuje pouze snímky. Zvyšuje jas displeje a zobrazuje informace. K nahranému snímku se zobrazí také data Exif. Zvyšuje jas displeje a zobrazuje informace. Hledání operace MENU/Hledání nastavení (Normální) Nastaví standardní jas displeje a zobrazuje informace. Rejstřík Poznámka • Prohlížíte-li snímky na jasném venkovním světle, zvyšte jas displeje. Za takových podmínek však může dojít ke zvýšené spotřebě energie akumulátoru. 36 CZ

Blesk 1 Stiskněte (Blesk) na ovládacím tlačítku. 2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný režim. Obsah (Auto) (Zapnout) (Pomalá synchro) (Vypnout) V tmavých podmínkách nebo při zadním světle se automaticky spustí blesk. Blesk vždy pracuje. Blesk vždy pracuje. Rychlost závěrky je na tmavých místech pomalá, aby mohlo být zřetelně zachyceno pozadí, které se nachází mimo dosah blesku. Blesk nepracuje. Hledání operace Poznámky • Blesk se odpálí dvakrát. První záblesk nastaví množství světla. • Při nabíjení blesku se zobrazí . • Blesk nelze použít v režimu série. • V režimu inteligentní automatické nastavení, snadné snímání můžete zvolit pouze [Auto] nebo [Vypnout]. • V režimu plynulé panoráma je blesk nastaven na [Vypnout]. zObjeví-li se na fotografiích s bleskem „bílé kruhové skvrny“ Toto je způsobeno částicemi (prach, pyl, atd.) které se nacházejí v blízkosti objektivu. Jsou-li zachyceny bleskem fotoaparátu objeví se jako bílé kruhové skvrny. Fotoaparát MENU/Hledání nastavení Rejstřík Objekt Částice (prach, pyl, atd.) ve vzduchu Jak lze omezit „Bílé kruhové skvrny“? • Vyfotografujte objekt bez blesku po rozsvícení v místnosti. • Vyberte režim (Vysoká citlivost) v režimu Volba scény. ([Vypnout] je vybrán automaticky.) 37 CZ