Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

DRO V automatickém

DRO V automatickém programu fotoaparát analyzuje snímanou scénu a automaticky opraví jas a kontrast z důvodu zlepšení kvality snímku. DRO znamená „Dynamic Range Optimizer“, což je funkce, která automaticky optimalizuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi snímku. Obsah 1 MENU t (DRO) t požadovaný režim (Vyp.) (DRO standard) (DRO plus) Bez úpravy. Upraví jas a kontrast snímků automaticky. Upraví jas a kontrast snímku automaticky a výrazně. Hledání operace Poznámky • V závislosti na podmínkách fotografování nemusí být možné dosáhnout potřebné opravy. • Pouze [ISO AUTO] nebo hodnoty od [ISO 80] do [ISO 800] lze nastavit pro citlivost ISO, je-li nastaveno [DRO plus]. MENU/Hledání nastavení Rejstřík 68 CZ

Redukce zavřených očí Když je volba scény při fotografování snímku nastavena na (Zamlžení), fotoaparát automaticky zhotoví dva snímky po sobě. Fotoaparát automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená snímek, na kterém není vidět mrknutí očí. Obsah 1 MENU t (Redukce zavřených očí) t požadovaný režim (Auto) (Vyp.) Je-li Detekce obličejů aktivní, pracuje funkce Redukce zavřených očí tak, že jsou zaznamenány snímky s otevřenýma očima objektu. Nepoužívání funkce Redukce zavřených očí. Hledání operace Poznámky • [Redukce zavřených očí] nepracuje v následujících situacích: – Při použití blesku – Když je zvolen režim série – Nepracuje-li funkce Detekce obličejů – Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu • V některých případech funkce Redukce zavřených očí nepracuje v závislosti na situaci. • Je-li funkce Redukce zavřených očí nastavena na [Auto], ale jsou zaznamenány pouze snímky se zavřenýma očima objektu, zobrazí se na LCD displeji zpráva „Detekovány zavřené oči“. Je-li třeba, fotografujte znovu. MENU/Hledání nastavení Rejstřík 69 CZ