Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

MENU/Hledání

MENU/Hledání nastavení Nahr. režim (pouze DSC-W350/W350D/W360) 1 Nastavte přepínač režimů na (Fotografie). 2 MENU t (Nahr. režim) t požadovaný režim Obsah (Inteligentní autom.nastav.) (Automat.program) (Volba scény) Umožňuje fotografování s automaticky upraveným nastavením (strana 24). Umožňuje fotografování s automatickým nastavením expozice (rychlost závěrky i hodnota clony) (strana 29). Pomocí této nabídky můžete nastavit různé funkce. Umožňuje fotografovat s přednastavenými hodnotami podle typu scény (strana 32). Hledání operace Rejstřík 46 CZ

MENU/Hledání nastavení Scéna snímání videa (pouze DSC-W350/W360/W380/ W390) Obsah Umožňuje snímat video s přednastavenými hodnotami podle typu scény. 1 MENU t (Scéna snímání videa) t požadovaný režim (Auto) (Pod vodou) Upravuje nastavení automaticky. Fotografuje pod vodou ve vodotěsném pouzdře přirozenými barvami (sada Marine atd.). Hledání operace Rejstřík 47 CZ