Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Hledání operace

Hledání operace Použití přepínače režimů (pouze DSC-W350/W350D/W360) Přepínač režimů nastavte na požadovanou funkci. Obsah Spínač režimu Tlačítko MENU (Fotografie) Umožňuje fotografování (strany 24, 29, 32). MENU t [Nahr. režim] t požadovaný režim. (Plynulé panoráma) Umožňuje snímání panoramatického snímku po skládání snímků (strana 30). (Videoklipy) Umožňuje nahrávat videoklipy (strana 34). MENU/Hledání nastavení Rejstřík 22 CZ

Použití vnitřní paměti Fotoaparát je vybaven přibližně 45 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout. Pokud ve fotoaparátu není vložena žádná paměťová karta, můžete ukládat snímky do vnitřní paměti. B B Vnitřní paměť Pokud je vložena paměťová karta [Nahrávání ]: Snímky se nahrávají na paměťovou kartu. [Přehrávání ]: Přehrávají se snímky na paměťové kartě. [Nabídka, Nastav., atd.]: Na snímky na paměťové kartě lze aplikovat různé funkce. Není-li vložena žádná paměťová karta [Nahrávání ]: Snímky se ukládají do vnitřní paměti. [Přehrávání ]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se přehrávají. [Nabídka, Nastav., atd.]: Na snímky ve vnitřní paměti lze aplikovat různé funkce. Snímky uložené ve vnitřní paměti Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Doporučujeme data vždy zkopírovat (zálohovat) některým z následujících postupů. Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače Bez paměťové karty ve fotoaparátu proveďte postup popsaný na straně 114. Kopírování (zálohování) dat na paměťovou kartu Připravte si kartu s dostatečnou volnou kapacitou a poté postupujte podle pokynů v části [Kopírovat] (strana 104). Rejstřík Poznámky • Data uložená na paměťové kartě nelze kopírovat do vnitřní paměti. • Po vytvoření propojení USB mezi fotoaparátem a počítačem pomocí víceúčelového kabelu lze přenášet data uložená ve vnitřní paměti do počítače. Data uložená v počítači však nelze přenášet do vnitřní paměti. 23 CZ