Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Urządzenia w sieci

Urządzenia w sieci domowej nie mogą połączyć się z odbiornikiem. • Być może w opcji „Network Standby” wybrane jest ustawienie „Off”. Włącz odbiornik lub w opcji „Network Standby” w menu Network Settings wybierz ustawienie „On” (str. 96). • Sprawdź, czy sieć jest prawidłowo skonfigurowana. Jeśli nie, nawiązanie połączenia będzie niemożliwe (str. 96). • Urządzeniu na liście urządzeń jest przypisany parametr „Not Allow” (str. 66) lub nie zostało ono dodane listy urządzeń (str. 66). • Maksymalna liczba urządzeń, które można podłączyć, to 20. Usuń niepotrzebne urządzenia z listy urządzeń, a następnie wybierz dla opcji „Auto Access” ustawienie „Allow” (str. 66). • Obsługa serwera przez odbiornik zostaje zawieszona, gdy odbiornik wykonuje jedną z poniższych czynności. –odtwarzanie wutworu zapisanego na serwerze (odbiornik działa jako odtwarzacz); – aktualizowanie oprogramowania; – formatowanie systemu. Odbiornik nie włącza się automatycznie, gdy próbują uzyskać do niego dostęp inne urządzenia w sieci. • Sam odbiornik nie obsługuje standardu Wake-on-LAN. Nie można więc włączać go za pośrednictwem funkcji Wake-on- LAN, gdy w opcji „Network Standby” wybrane jest ustawienie „Off”. Aby odbiornik mógł reagować na działania innych urządzeń w sieci (str. 96), w opcji „Network Standby” w menu Network Settings wybierz ustawienie „On” (str. 95). Urządzenia w sieci domowej nie mogą włączyć odbiornika. • Odbiornika nie można włączać za pośrednictwem funkcji Wake-on- LAN używanej przez inne urządzenia wsieci. Odbiornik nie może odtworzyć utworu odtwarzanego aktualnie przez urządzenie PARTY host. • Urządzenie PARTY host odtwarza utwór w formacie audio, którego odbiornik nie potrafi odtwarzać. • Odtwarzanie dźwięku może nastąpić z pewnym opóźnieniem. Odbiornik dołącza do niezamierzonej sesji PARTY. • Odbiornik może dołączyć do nieodpowiedniej sesji PARTY, jeśli podczas próby dołączenia rozpoczęto więcej niż jedną sesję PARTY. Zakończ drugą sesję PARTY, a następnie dołącz odbiornik do odpowiedniej sesji. AirPlay Nie można znaleźć odbiornika za pomocą urządzenia z systemem iOS. • Sprawdź konfigurację zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Internecie (str. 118). • Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS lub komputer z oprogramowaniem iTunes ma połączenie z siecią domową. • Zaktualizuj oprogramowanie AirPlay odbiornika i urządzenia z systemem iOS do najnowszej wersji (str. 74). Dźwięk jest przerywany. • Dźwięk może być odtwarzany z przerwami w zależności od różnych czynników, np. bieżących warunków działania sieci bezprzewodowej. • Serwery są przeciążone. Zakończ działanie wszystkich zbędnych aplikacji, które są aktualnie uruchomione. Nie można obsługiwać odbiornika. • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia z systemem iOS do najnowszej wersji (str. 74). 116 PL

• Zaktualizuj oprogramowanie odbiornika do najnowszej wersji (str. 74). • Upewnij się, że żadne inne urządzenie nie wysyła obecnie strumieniowo danych do urządzenia zgodnego z technologią AirPlay. Nie działają takie przyciski, jak 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE i REPEAT. • Upewnij się, że są włączone ustawienia, które umożliwiają sterowanie oprogramowaniem iTunes za pomocą odbiornika. • Odbiornik nie został wybrany w urządzeniu z systemem iOS jako zdalny głośnik. Wybierz odbiornik jako głośnik sieciowy. Usługa SEN Nie można połączyć odbiornika zserwisem. • Upewnij się, że router/punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN jest włączony. • Sprawdź stan sieci. Patrz rozdział „Information” (str. 95). W kroku 2 wybierz opcję „Physical Connection”. Jeśli pojawi się komunikat „Connection Fail”, należy ponownie skonfigurować połączenie sieciowe (str. 58). • Jeśli odbiornik komunikuje się z routerem/punktem dostępu do bezprzewodowej sieci LAN za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego, przybliż do siebie oba urządzenia. • Jeśli umowa zawarta z usługodawcą internetowym ogranicza połączenia internetowe do jednego urządzenia naraz, odbiornik nie uzyska dostępu do Internetu, jeśli podłączone jest inne urządzenie. Skonsultuj się z operatorem telekomunikacyjnym lub usługodawcą. Dźwięk jest przerywany. • Bezprzewodowa sieć LAN może mieć za małą przepustowość. Przybliż odbiornik do routera/punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN i usuń wszelkie znajdujące się między nimi przeszkody. „BRAVIA” Sync (Control for HDMI) Nie działa funkcja Control for HDMI. • Sprawdź połączenie HDMI (str. 25). • Upewnij się, że w opcji „Control for HDMI” w menu HDMI Settings wybrano ustawienie „On” (str. 93). • Pamiętaj, że poszczególne urządzenia muszą być zgodne z funkcją Control for HDMI. • Sprawdź ustawienia funkcji sterowania przez HDMI w podłączonym urządzeniu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z podłączonym urządzeniem. • W przypadku odłączenia przewodu HDMI lub zmiany złącza należy powtórzyć czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do korzystania z funkcji „BRAVIA” Sync” (str. 78). • Jeśli w opcji „Control for HDMI” wybrane jest ustawienie „Off”, funkcja „BRAVIA” Sync będzie działać nieprawidłowo nawet w przypadku podłączenia urządzenia do gniazda HDMI IN. • Rodzaj i liczba urządzeń, które mogą być sterowane za pomocą funkcji „BRAVIA” Sync jest ograniczona przez standard HDMI CEC następująco: – urządzenie nagrywające (nagrywarka Blu-ray Disc, nagrywarka DVD itp.): maks. 3 urządzenia; Informacje dodatkowe 117 PL