Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

• W przypadku zmiany

• W przypadku zmiany funkcji na sieć domową odbiornik rozpoczyna odtwarzanie od ostatnio wybranej pozycji, aż do czasu jego wyłączenia. Jeśli dla opcji „Network Standby” wybrane jest ustawienie „On”, odtwarzanie zostanie wznowione od ostatnio wybranej pozycji, nawet jeśli odbiornik był wyłączony. Konfiguracja ustawień Access Settings Umożliwia ustawienie ograniczeń lub uprawnień dostępu obejmujących urządzenia znajdujące się na liście urządzeń. 1 Naciśnij przycisk HOME NETWORK. 2 Naciśnij przycisk OPTIONS. 3 Wybierz opcję „Access Settings” inaciśnij przycisk . Ustawianie automatycznych uprawnień dostępu 1 Wybierz opcję „Auto Access” i naciśnij przycisk . 2 Wybierz ustawienie „Allow” lub „Not Allow” i naciśnij przycisk . • Allow: wszystkie urządzenia w sieci domowej mają uprawnienie dostępu do odbiornika. Odbiornik może rozpocząć sesję PARTY jako urządzenie typu „host” i dołączyć na żądanie do sesji PARTY jako urządzenie typu „guest”. • Not Allow: odbiornik nakłada ograniczenia na nowe urządzenie uzyskujące do niego dostęp. Podłączając nowe urządzenie do sieci domowej, dodaj je do listy urządzeń i przyznaj mu uprawnienie dostępu (str. 66). Uwaga Do listy urządzeń można dodać maks. 20 urządzeń. Jeśli zarejestrowano już 20 urządzeń, pojawi się komunikat „Device list is full” i nie będzie można dodać do listy kolejnego urządzenia. W takim przypadku należy usunąć z listy zbędne urządzenia (str. 66). Dodawanie urządzeń do listy urządzeń 1 Wybierz opcję „Control Device” inaciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się lista zarejestrowanych urządzeń. 2 Wybierz opcję „Add Device” i naciśnij przycisk . 3 Wybierz odpowiednie urządzenie inaciśnij przycisk . Wybrane urządzenie pojawi się na liście urządzeń. Szczegółowe informacje na temat ustawień dostępu można znaleźć w rozdziale „Ustawianie uprawnień dostępu dla urządzeń” (str. 66). Ustawianie uprawnień dostępu dla urządzeń Można ustawiać uprawnienia dostępu dla urządzeń znajdujących się na liście. W sieci domowej rozpoznawane są tylko urządzenia ze statusem „Allow”. 1 Wybierz opcję „Control Device” inaciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się lista zarejestrowanych urządzeń. 2 Wybierz odpowiednie urządzenie inaciśnij przycisk . 3 Wybierz opcję „Access” i naciśnij przycisk . 4 Wybierz ustawienie „Allow” lub „Not Allow” i naciśnij przycisk . Usuwanie urządzenia z listy W kroku 3 wybierz opcję „Delete” i naciśnij przycisk . Na ekranie z potwierdzeniem wybierz „OK” i naciśnij przycisk . Korzystanie z TV SideView TV SideView to bezpłatna aplikacja mobilna do zdalnego urządzenia (np. smartfona). Używając TV SideView wraz z odbiornikiem, można łatwo korzystać z odbiornika poprzez zdalną obsługę wurządzeniu. 66 PL

Rejestracja urządzenia TV SideView 1 Naciśnij przycisk HOME NETWORK. Wskazówka Można również wybrać pozycję „HOME NETWORK” wopcji „Listen” wmenu początkowym. 2 Naciśnij przycisk OPTIONS. 3 Wybierz opcję „TV SideView Device Registration” i naciśnij przycisk . 4 Wybierz opcję „Start Registration” inaciśnij przycisk . Odbiornik rozpocznie wykrywanie urządzenia TV SideView gotowego do rejestracji. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat „Connecting”. Wybierz opcję „Registration” na urządzeniu TV SideView. Jeśli jednak w ciągu 30 sekund nie zostanie wykryte żadne urządzenie, odbiornik nie dokona rejestracji. 5 Wybierz opcję „Finish” i naciśnij przycisk . Anulowanie rejestracji W kroku 4 wybierz opcję „Cancel” inaciśnij przycisk . Uwaga Do listy urządzeń można dodać maks. 5 urządzeń TV SideView. Jeśli zarejestrowano już 5 urządzeń, pojawi się komunikat „Device full” i nie będzie możliwe dodanie do listy kolejnego urządzenia. W takim przypadku należy usunąć z listy zbędne urządzenia (str. 67). Wyświetlanie zarejestrowanego urządzenia TV SideView W kroku 3 wybierz opcję „Registered TV SideView Devices” i naciśnij przycisk . Usuwanie zarejestrowanych urządzeń TV SideView z listy urządzeń 1 W kroku 3 wybierz opcję „Registered TV SideView Devices” i naciśnij przycisk . 2 Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, i naciśnij przycisk . 3 Wybierz opcję „Delete” i naciśnij przycisk . 4 Wybierz „OK” i naciśnij przycisk . Wybrane urządzenie zniknie z listy urządzeń. Sprawdzanie ochrony praw autorskich Odbiornik nie może odtwarzać plików w formacie WMA, które zostały zabezpieczone systemem ochrony praw autorskich DRM. Jeśli odbiornik nie może odtworzyć danego pliku WMA, sprawdź właściwości pliku na komputerze, aby zobaczyć, czy jest on zabezpieczony systemem DRM. Otwórz folder lub wolumin, na którym przechowywany jest plik WMA, i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić okno [Properties] (Właściwości). Jeśli widoczna jest zakładka [License] (Licencja), plik jest zabezpieczony systemem DRM i nie może zostać odtworzony za pomocą odbiornika. Obsługa funkcji Home Network za pomocą pilota Funkcja Wstrzymanie odtwarzania (pauza)* Zatrzymanie odtwarzania Czynność Podczas odtwarzania naciśnij przycisk X. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk N. Naciśnij przycisk x. Korzystanie z funkcji sieciowych 67 PL