Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Nazwa Nazwa modelu

Nazwa Nazwa modelu produktu MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL / 32GL USM16GLX / 32GLX / 64GLX USM4GN / 8GN / 32GN USM4GM / 16GM USM8GQ / 32GQ / 64GQ USM16GR / 32GR USM4GS / 8GJ / 8GT / 16GS / 16GU / 64GP / 512J Dyktafon cyfrowy Uwagi ICD-SX713 / SX1000 / PX232 / PX333F / FX8 / TX50 / UX513F / UX523F / UX532 / UX533F ICZ-R50 / R51 • Odbiornik nie może odczytywać danych wformacie NTFS. • Odbiornik nie może odczytywać danych zapisanych na innej partycji niż pierwsza partycja dysku twardego. • Nie gwarantuje się prawidłowego działania niewymienionych tu modeli. • Zapewnienie prawidłowego działania nawet wymienionych powyżej urządzeń USB nie zawsze jest możliwe. • Niektóre z wymienionych powyżej urządzeń USB mogą być niedostępne na rynku w niektórych obszarach. • W przypadku formatowania wymienionych powyżej modeli należy przeprowadzać formatowanie za pomocą samego urządzenia lub oprogramowania formatującego przeznaczonego do danego modelu. • Urządzenie USB nie powinno być podłączane do odbiornika, dopóki z wyświetlacza urządzenia USB nie zniknie komunikat „Creating Library” lub „Creating Database”. Obsługa urządzenia USB N V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. 2 Wybierz opcję „Listen” i naciśnij przycisk . 3 Wybierz opcję „USB” i naciśnij przycisk . Po podłączeniu urządzenia USB na ekranie telewizora pojawi się napis „USB”. Urządzeniem USB można sterować za pomocą pilota odbiornika. 4 Wybierz odpowiedni materiał z listy i naciśnij przycisk . Rozpocznie się odtwarzanie wybranego materiału audio-wideo, a informacje na jego temat pojawią się na ekranie telewizora. 46 PL

Obsługa urządzenia USB za pomocą pilota Przed użyciem poniższych przycisków naciśnij przycisk USB. Przycisk N X x USB SHUFFLE REPEAT N X x Funkcja Rozpoczęcie odtwarzania. Wstrzymanie odtwarzania. Zatrzymanie odtwarzania. ./> Przejście do poprzedniego/ następnego pliku. REPEAT SHUFFLE ./> Przejście w tryb powtarzania. Przejście w tryb odtwarzania losowego. Uwagi dotyczące urządzenia USB • Nie należy odłączać urządzenia USB podczas odtwarzania. Aby zapobiec uszkodzeniu danych lub urządzenia USB, należy wyłączać odbiornik przed podłączeniem i odłączeniem urządzenia USB. • Nie należy łączyć odbiornika z urządzeniem USB przez koncentrator (rozgałęziacz) USB. • Po podłączeniu urządzenia USB zostanie wyświetlony komunikat „Reading”. • W zależności od podłączanego urządzenia USB może minąć ok. 10 sekund, zanim pojawi się komunikat „Reading”. • Po podłączeniu urządzenia USB odbiornik odczyta wszystkie pliki zapisane w urządzeniu USB. Jeśli w urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub plików, odczytywanie jego zawartości może zająć dużo czasu. • Odbiornik może rozpoznać maks. – 256 folderów (w tym główny — „ROOT”). – 256 plików audio w każdym z folderów. – 8 poziomów folderów (drzewo plików, wtym główny — „ROOT”). Maksymalna liczba plików audio i folderów zależy od ich struktury. Nie należy zapisywać w urządzeniu USB innych typów plików ani niepotrzebnych folderów. • Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/ rejestrującymi, urządzeniami nagrywającymi ani nośnikami zapisu. Nieobsługiwane urządzenie USB może wytwarzać szum, przerywany dźwięk lub nie odtwarzać dźwięku. • Do rozpoczęcia odtwarzania potrzebna trochę czasu, gdy: –struktura folderów jest złożona. – pojemność pamięci jest duża. • Odbiornik może nie obsługiwać części funkcji oferowanych przez podłączone urządzenie USB. • Kolejność odtwarzania utworów przez odbiornik może różnić się od kolejności odtwarzania ich przez urządzenie USB. • Foldery niezawierające plików audio są pomijane. • W przypadku odtwarzania bardzo długiego utworu niektóre czynności mogą prowadzić do opóźnień wodtwarzaniu. Podstawowe czynności 47 PL