Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

1 Naciśnij przycisk

1 Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć odbiornik. 2 Przytrzymując naciśnięty przycisk MUSIC, naciśnij przycisk ?/1. Na panelu wyświetlacza pojawi się komunikat „S.F. CLEAR”, a wszystkim polom dźwiękowym zostaną przywrócone ustawienia domyślne. Korzystanie z funkcji sieciowych Informacje na temat funkcji sieciowych odbiornika • Możesz korzystać z materiałów audio zapisanych w urządzeniu zgodnym ze standardem DLNA (DLNA CERTIFIED Products), na którym znajduje się autoryzowane logo DLNA (str. 64). • Możesz skorzystać z odbiornika jako odpowiednika urządzenia do generowania multimediów UPnP w sieci domowej. • Dysponując połączeniem internetowym, możesz słuchać serwisów muzycznych (str. 68) oraz aktualizować oprogramowanie odbiornika. • Dzięki funkcji PARTY STREAMING możesz słuchać tej samej muzyki w różnych pomieszczeniach jednocześnie. • W celu sterowania odbiornikiem można zarejestrować urządzenia Media Remote. • Za pośrednictwem funkcji AirPlay możesz odtwarzać materiały audio zapisane w urządzeniach z systemem iOS lub w plikach iTunes Library. Informacje na temat DLNA DLNA (ang. Digital Living Network Alliance) jest organizacją normatywną, której członkami są producenci różnych produktów, takich jak serwery (komputery itp.), urządzenia audio-wideo oraz komputery przenośne, które wymieniają się danymi (muzyką, zdjęciami i filmami). DLNA podejmuje decyzje w sprawie standardów i wydaje zezwolenia na umieszczanie logo na urządzeniach, które obsługują standardy DLNA. Konfiguracja serwera Aby za pomocą odbiornika odtwarzać materiały audio przechowywane na serwerze, należy go wcześniej skonfigurować. Z odbiornikiem zgodne są poniższe serwery. • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1 • Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* • Odbiornik Sony Network AV STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Microsoft Windows Media Player 12 zainstalowany w systemie Windows 8/7 (str. 59 i 61) • Microsoft Windows Media Player 11 zainstalowany w systemie Windows Vista/XP (str. 62) * Niedostępne w niektórych krajach lub regionach. Jeśli serwer jest wyposażony w funkcję ograniczania dostępu z innych urządzeń, należy zmienić jego ustawienia w taki sposób, aby odbiornik mógł uzyskać do niego dostęp. W niniejszym podrozdziale objaśniono sposób skonfigurowania programu Windows Media Player w celu korzystania zniego jako serwera. Więcej szczegółów dotyczących ustawień innych urządzeń pełniących funkcje serwerów podano w instrukcjach obsługi lub plikach pomocy odpowiednich urządzeń lub aplikacji. Uwagi • Pozycje wyświetlane przez komputer mogą różnić się od przedstawionych poniżej w zależności od wersji systemu operacyjnego lub konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w plikach pomocy systemu operacyjnego. 58 PL

• W zależności od sytuacji odtwarzanie muzyki za pomocą funkcji „Play To” (Odtwarzaj na) systemu Windows może zająć trochę więcej czasu. Kliknij opcję [Settings] (Ustawienia) i [Control Panel] (Panel sterowania). W przypadku korzystania z systemu Windows 8 W niniejszym podrozdziale objaśniono sposób konfigurowania programu Windows Media Player 12 zainstalowanego przez producenta w systemie Windows. Informacje na temat obsługi programu Windows Media Player 12 można znaleźć w jego plikach pomocy. 1 Przejdź do Panelu sterowania: Kliknij kolejno przycisk [Start], pozycję [All Apps] (Wszystkie aplikacje) i opcję [Control Panel] (Panel sterowania). 2 W obszarze [Network and Internet] (Sieć i Internet) wybierz opcję [View network status and tasks] (Wyświetl stan sieci i zadania). Pojawi się okno [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania). Wskazówka Jeśli odpowiednia opcja nie pojawi się na ekranie, spróbuj zmienić typ widoku okna [Control Panel] (Panel sterowania). Korzystanie z funkcji sieciowych Wskazówka Jeśli ekran systemu Windows 8 wygląda inaczej niż na powyższej ilustracji, wykonaj kroki opisane poniżej. 59 PL